Победа на съветската икономика

Л. Костадинов, Движение „23 септември“

Днес в Русия, когато посочват източниците на победата над хитлеризма, се ограничават до руския патриотизъм, православната религия и помощта на съюзниците. Ролята на съветския обществен строй, на социализма, в най-добрия случай, се подминава с мълчание.  Затова именно на 9 май е добре да се напомни, че руският патриотизъм, православието и съюзниците имаха своята положителна роля, но те не бяха решаващия фактор за победата.  Царска Русия също разчиташе на руския патриотизъм, православието и съюзниците, но това се оказа недостатъчно за победата в Първата световна война. Господството на частната собственост и зависимостта от чуждия капитал в дореволюционна Русия доведоха до неразрешими трудности страната и армията през войната срещу кайзерова Германия. Руската индустрия успя да произведе 10 пъти по-малко картечници, 5 пъти по-малко оръдия и 13 пъти по-малко самолети от германската. Но докато слабостта на руската индустрия беше известна и очаквана, то провалът на  руското земеделие, в което беше заето 80 % от активното население, дойде като гръм от ясно небе. Примитивното, базирано на ръчен труд частно земеделие, навлезе в дълбока криза след мобилизацията на голяма част от мъжкото население. Руското правителство не успяваше да закупи достатъчно храни за градовете и армията. Към зимата на 1916/1917 година в страната настъпи продоволствена катастрофа, която, заедно с липсата на достатъчно снабдяване с оръжие на армията, беше непосредствената причина за революцията.

Затова хитлеристите така самонадеяно нападнаха СССР . Те знаеха за икономическата слабост на царска Русия и вярваха на собствената си пропаганда, че съветската икономика е още по-неефективна и петилетките са претърпели провал. Много скоро обаче, когато изпитаха на собствен гръб действието на изделията на съветската промишленост, те разбраха, че постиженията на съветските петилетки не са „болшевишка пропаганда“.

Само за 13 години, от 1928 г. до 1940 г. промишленото производство в СССР нарасна 6 път, а в сравнение с най-добрата за царска Русия 1913 – 11 пъти, като машиностроенето нарасна 41 пъти!

През Втората световна война СССР произведе повече картечници, оръдия и миномети, бойни самолети и танкове от хитлеристка Германия. Военно-икономическото съревнование между Европа и Урал, където беше евакуирана голяма част от съветската индустрия, беше спечелено от Урал, демонстрирайки по-безспорен начин, превъзходството на социалистическата икономика.