Балканите принадлежат на балканските народи! САЩ, НАТО и ЕС – вън!

Прессъобщение от проведената среща между три балкански организации в Солун

След покана на Колектива на борбата за революционно обединение на човечеството („Революционно обединение“) от Гърция, на 10-12 септември 2023 г. в Солун се проведе тристранна среща между представители на „Революционно обединение“ от Гърция, „Движение на 23-те септември“ от България и „Нова комунистическа партия на Югославия“ (Nova komunistička partija Jugoslavije) от Сърбия. Необходимостта от тази среща се породи от бързата ескалация на агресията на империалистическата ос САЩ-НАТО-ЕС в Европа и по света. Трите братски организации присъстваха на тази среща, съзнавайки задачите, които се поставят пред комунистите от ескалацията на войната, в която империалистическата ос се стреми да въвлече народите на нашите страни, народите на Балканския полуостров, което е от стратегическо значение за световния баланс на силите.

По повод срещата си другарите посетиха забележителности, свързани с общата история, от балканските конфликти и революционното движение, които дадоха повод за исторически размисъл.

В изключително другарска и ползотворна атмосфера представителите на нашите организации пристъпиха към критичен преглед на историята и революционното движение на нашите народи, като откроиха славните страници на общите националноосвободителни и класови интернационалистични борби, но и жалката роля на буржоазния и дребнобуржоазния национализъм и шовинизъм, които и преди, и сега се разпалват открито от империалистическите сили, за да се провокира и използва омразата между нациите, за манипулиране на класовото революционно движение, за налагане и прокарване на интересите на финансова олигархия.

Представителите на трите организации обсъдиха изключително ценния опит и поуките, извлечени от победите и пораженията на революционните движения на Балканите и по света, от възхода и падението на проектите за социалистическо строителство, като се има предвид, че поражението на съществуващия социализъм в СССР и в Европа от буржоазни контрареволюции и капиталистически реставрации представлява трагичен удар за народите, но в никакъв случай не означава поражение на перспективата за социализъм и комунизъм веднъж завинаги, както твърдят идеолозите на капитала и опортюнистите.

Другарите съвместно идентифицираха необходимостта от задълбочаване на критично научно изследване на светлите и тъмни страници от нашата история, подчертавайки необходимостта от задълбочаване на съществените аспекти, свързани с историческата легитимност на общите международни борби за национална независимост, народен суверенитет и революционни преобразования в социалистическо направление.

Те подчертаха ключови въпроси от теорията и практиката на антиимпериалистическото движение относно координацията и организацията на антиимпериалистическата борба, идеологическата борба срещу подкопаващото действие на опортюнизма и ревизионизма и прегрупирането на съгласуваните революционни и интернационалистически комунистически сили, без чиято ръководна роля е невъзможен победоносният фронт на антиимпериалистическата борба на народите на Балканите и в целия свят.

На тази основа нашите организации решиха:

– Да допринасят активно и координирано за по-нататъшното развитие на отношенията между тях и между антиимпериалистическите сили на нашите страни на основата на фронта,

– да се установят редовни контакти и рамка за отворена трансбалканска координация, комуникация, събития, научни конференции и активни съвместни действия, като се използват всички форми на срещи лице в лице и интернет връзки,

– в гореспоменатия контекст, да се отправи открита покана към сродни организации и антиимпериалистически сили от всички балкански страни със стремеж да разшири отношенията си с тях съвместно и двустранно,

– да поемат водеща роля с всичките си сили в координирането, организирането и развитието на фронтовите борби на национално и транснационално/трансбалканско ниво.

Поражение на империалистическата ос САЩ-НАТО-ЕС!

Никакво участие на нашите страни в империалистическата война в Украйна и в целия свят!

Вън САЩ, НАТО и ЕС от Балканите!

Вън военните бази на смъртта!

Балканите принадлежат на балканските народи!

Победа на силите на антиимпериализма, антифашизма, революцията и социализма!

Да живее интернационалистическата антиимпериалистическа солидарност!

Движение от 23 септември

Нова комунистическа партия на Югославия

Колектив за борба за революционно обединение на човечеството