Вълко Червенков – „Обвинителен акт против цар Борис“ (30.08.1943 г.)

Цар Борис не е вече между живите. Главатарят на германската агентура, хитлеристкият гаулайтер у нас скоропостижно се помина при обстоятелства, които не са още ясни за българското общество и които правителството крие. Независимо от предизвикалите царборисовата смърт причини нашият народ не може да не изтъкне в настоящия момент големите злини, които цар Борис причини на България и на българския народ. Нашият народ има дълга тъкмо сега да посочи с още по-голяма сила оная задънена улица, в която именно цар Борис завлече нашата родина и изходът от която е само в събарянето на германската агентура от власт, в ликвидацията на цялото царборисовско позорно наследство и създаването на истинско българско правителство за спасението на България.

Нашата радиостанция, изразявайки волята и чувствата на грамадното мнозинство на българския народ, през септември месец миналата година заяви следното: „Днес цар Борис е главатар на фашизма у нас. И нека го кажем веднага: Днес цар Борис и отговаря пряко и лично за всички престъпления спрямо българския народ и България. Той не може днес да се скрие зад гърба на никого. След като с помощта на най-реакционните сили в страната обяви за разтурени всички политически организации, въведе безогледен и кървав терор, предаде страната в ръцете на немците, цар Борис изпъкна пред българите като главен виновник за всички сегашни злини и нещастия.“

Всички последващи събития напълно потвърдиха нашето заявление. Цар Борис тикна нашата страна в задънена улица и я доведе пред прага на пропастта.

Цар Борис свърза България с разбойническия хитлеристки лагер.

Цар Борис пусна германците в България.

Цар Борис ръководи участието на България в подлото дело на хитлеристките грабители в Югославия и Гърция.

Цар Борис превърна България във военна база против братска Русия.

Цар Борис обяви престъпната война против Англия и Америка.

Цар Борис предаде на германците хляба на нашия народ.

Ръцете на цар Борис са оцапани с кръвта на разстреляните стотици и хиляди български патриоти.

Но неговите оръдия, тия, които провеждаха гибелната за България германска политика, всичките тия филовци, габровскиевци, цанковци, жековци, легионерите, ратниците и прочее още германски агенти – са живи и те продължават предателското си дело.

Да, хитлеристкият гаулайтер на България – цар Борис – го няма вече. Нужно е обаче да бъдат незабавно отстранени от властта и неговите оръдия. Нужно е да се прогони цялата хитлеристка, германска агентура, за да се открие пътят за осигуряването на свободата и независимостта на нашето отечество. Такава е сега повелителната задача на нашия народ, на народните водачи.

***

Кой беше цар Борис? (04.09.1943 г.)

Много усилия полагат сега германските агенти да възвеличат цар Борис. Приписват му тъкмо онова, което нямаше: българщината. Немец по кръв, цар Борис цял живот служи на немците. Син на Фердинанд, той остана верен на баща си. Цар Борис, като немски агент, отиде даже по-далече от баща си.

На българския престол Фердинанд седя тридесет и една години. Цар Борис – двадесет и пет. Половин век немска династия. Не бива да си затваряме очите: немската династия има своите оръдия. Немската династия има своите корени у нас.

В 1918 година Фердинанд абдикира, за да спаси династията си, нейната немска политика. И не се посвени публично да се признае за немски агент.

Цар Борис умря скоропостижно: никакви зеявления не направи. Цар Борис си отиде мълком. За цар Борис говори Хитлер. Хитлер скърби за своя български гаулайтер. „Верен приятел и съюзник“ – така Хитлер нарича цар Борис. Има за какбо, разбира се. Има за какво германските вестници да изреждат царборисови заслуги. Да, цар Борис е много заслужил човек за Германия.

Цар Борис присъедини България към разбойническия хитлеристки лагер.

Цар Борис пусна германските войски в България.

Цар Борис заби нож в гърба на Югославия и Гърция. Какво от туй, че цар Борис в 1937 година тържествено се кле за „вечна дружба“ с Югославия? Клетвата за „вечна дружба“ с Югославия беше също продиктувана от Берлин. Цар Борис превърна нашата страна в германска военна база срещу братска Русия.

Цар Борис възглави гнусната клеветническа кампания срещу Червената армия и руския народ – нашия освободител.

Цар Борис предаваше българския хляб на германците.

Цар Борис изпрати наши войскови части в Югославия и Гърция като хитлеристки жандарми. Малко ли е това за германците? Не е ли подир това цар Борис много заслужил човек за Хитлер? Ако цар Борис не можа да изпрати нашата армия на Източния фронт – бог му е свидетел, – не по негова вина това не стана…

Да, цар Борис е много заслужил човек, но не за българите, а за германците. Четвърт век цар Борис служи като баща си на германците. Но не можа да се дослужи.

Шефът на германските агенти си отиде. Остана обаче неговата агентура. Половин век немска династия – по ловин век немска агентура. Не бива да си затваряме очите. Тя има своите корени.

И тъкмо сега е моментът да се изкоренят корените. А това значи преди всичко да се не допусне предаването на регентството в ръцете на политическия авантюрист, прогнил спекулант, пияница и развратник, верен агент на Хитлер – княз Кирил. Това значи свикването на Велико народно събрание, което да разреши въпроса за регентството в интереса на народа и родината. Регенство начело с княз Кирил – това ще бъде германско-хитлеристка диктатура у нас. Народът и армията трябва да използуват дълбоката криза в лагера на германската агентура, за да се отърват веднъж завинаги от нея.

Сборник „Говори радиостанция „Христо Ботев““, т. 5