Българите чувстват дълбоко неудовлетворение от сегашната система, носеща само глад и национално унижение

Интервю на испанския ляв журналист Оскар Диас с членове на Движение “23 септември”.

Как се роди Движение “23 септември”?

Движение „23 септември” е създадено от група млади хора, участващи в демонстрациите срещу бомбардировките над Югославия, които се провеждаха в столицата на България в края на миналия век. Тези младежи са водени от убеждението в необходимостта от съществуването на марксистко-ленинска организация в България, която да се противопостави на империалистическата агресия, капитализма и да се бори за социализъм.

Защо 23 септември?

23 септември е важна дата от българската история. Това е датата на Септемврийското въстание, избухнало през 1923 г. в отговор на фашисткия преврат, извършен на 9 юни същата година. Това е първото въоръжено антифашистко въстание в Европа. То има голямо значение за борбата на българския народ срещу фашизма.

Какво мислят хората в България за социализма? В много страни от бившия “Източен блок” комунизмът е забранен…

В момента антикомунизмът е официалната идеология в България. След реставрацията на капитализма у нас през 1989 г. се извършва идеологическа реабилитация на фашисткия период в България (1923-1944 г.). Най-видните представители на фашисткия режим обикновено се представят като “жертви на комунизма”. Социалистическият период (1944-1989 г.) е представен като изцяло негативен в медиите и учебниците по история. Въпреки това много българи изпитват носталгия по социалистическото минало на страната. Предимствата на социалистическото общество стават очевидни за все повече хора днес, когато голяма част от хората живеят в бедност и лишения.


Как България преживя пандемията от COVID19?

Здравеопазването в България е на много ниско ниво. Всяка година много хора умират от лечими болести. Страната преживява демографска криза и има застаряващо население. Това е съпроводено със закриване на болници в малките населени места и въвеждане на пазарни механизми в сферата на здравеопазването. През последните 30 години здравето постепенно се превърна в привилегия на богатите. Когато пандемията от Covid 19 настъпи в началото на 2020 г., нито един от тези процеси не беше прекъснат. Буржоазното правителство в България не направи нищо за подобряване на здравната система, а само реагира на пандемията, като въведе безумни рестрикции за населението. Естествено, повечето българи реагираха скептично на наложените мерки и активно ги бойкотираха.

Има ли участие на жени във вашата организация?

В нашата организация членуват и жени. След реставрацията на капитализма в България през 1989 г. и възстановяването на пазарните отношения работничките отново са поставени в ситуация на сериозна експлоатация. Това се отразява и на тяхната политическа и обществена активност. Някои от най-ярките примери за работническото движение в България обаче са извършени от жени. През 2019-2022 г. едни от най-големите работнически демонстрации са тези на медицинските сестри. Под идеологическото влияние на Запада и особено на САЩ в България също се появяват либерални феминистки групи, които противопоставят мъжете на жените и по този начин разделят работническата класа (т.нар. Феминизъм на третата вълна). На това се опитваме да противопоставим пролетарския феминизъм и борбата на работничките за равноправие и достойни условия на труд и заплащане.

Кой e Васил Коларов?

Васил Коларов е български комунист и революционер. Той е един от основателите на Българската комунистическа партия през 1919 г. След Деветоюнския преврат в България през 1923 г. призовава БКП на въоръжена борба срещу режима на Александър Цанков. Пристига нелегално в България в началото на август същата година и заедно с Георги Димитров налагат решението за началото на Септемврийското въстание. Той е един от първите лидери на народната демокрация, установена в България след 1944 г.

Защо един от щитовете на България е лъв?

Лъвът традиционно е символ на българската държава още от Средновековието. По-късно е използван от революционерите по време на националноосвободителното движение срещу Османската империя.


Кой е Васил Левски и защо е наречен “Апостол”?

Васил Левски е най-яркият представител на българското революционно националноосвободително движение. За българите той е известен като “Апостола на свободата”. Той организира Вътрешната революционна организация за подготовка на революцията и националното освобождение на българите. Заловен е от османските власти и обесен през 1873 г.

На 22 септември се чества независимостта на България от Османската империя. Защо на този ден се виждат руски знамена до българските?

На 22 септември България празнува обявяването на независимостта през 1908 г. Българското и руското знаме е по-вероятно да се видят заедно на 3 март, когато е подписан Санстефанският мирен договор, слагащ край на Руско-османската война (1877-1878 г.). Тази война е освободителна за България, защото води до възстановяване на българската държава след 5 века османско владичество. И до днес много българи изпитват симпатии към Русия заради тази война и заради близките култури и езици на двата народа. Следователно антируската риторика и истерия, които се наблюдават в повечето европейски страни, имат много по-малки измерения в България.

Каква е вашата цел спрямо България и мира в тези напрегнати моменти с войната в Украйна?

Ние вярваме, че главният световен агресор и враг на международния пролетариат е американският империализъм и НАТО. Противно на масовите настроения в тази посока, българското правителство е изцяло под контрола на американското посолство. Той следва доктрината за военна помощ за Украйна. В много български градове редовно се провеждат демонстрации срещу военната помощ за Украйна и срещу изпращането на оръжие. Единственото спасение за България е в скъсването с империалистическите структури на НАТО, ЕС и МВФ.

Защо в България има симпатии към Русия и осъждане на НАТО?

Както вече споменахме, повечето българи гледат на Русия със симпатия по ред причини. Освен общата славянска култура и исторически традиции, основната причина за проруските настроения в България е дълбокото неудовлетворение от сегашната система. Хората чувстват, че при сегашната колониална система не могат да очакват нищо друго освен глад и национално унижение. Затова те търсят алтернативи на сегашната ситуация. Причината за това е и че много българи помнят СССР и социалистическия начин на живот, развитата индустрия и социалните придоивки на работническата класа.

Движение “23 септември”, Информационен отдел