Вълко Червенков – “6 септември 1885 г.”

На 6 септември 1885 година стар стил беше извършено Съединението на Северна и Южна България. То беше дело на целокупния наш народ. Начело на това високо патриотично и благородно дело стоеше една плеада от патриоти.

Съединението беше подготвено от образуваната тогава тайна патриотична организация, ръководена от Захари Стоянов. Центърът на тая организация беше Сливен.

На 6 септември 1885 година майор Николаев, с двама още майори, повежда войските си, влиза в Пловдив, сваля от власт назначения от султана генерал-губернатор — Гаврил Кръстевич, като го натоварва на един файтон, поставя една мома с калпак и със сабя в ръка — символ на съединена свободна България — и в такъв вид го отправя за София, отдето Кръстевич си заминава през Варна за Цариград.

Веднага след това майор Николаев, като началник на народната милиция, заповядва в 40 часа да се повика всичко свободно за оръжие. Творците на Съединението разбираха добре, че само въоръженият народ е в състояние да отстои започнатото патриотично дело. И народът се стече като един под знамената. Българите ликуваха отсам и оттатък Балкана. С неописуем устрем нашата армия се приготви да защищава извършеното Съединение. И тя достойно го защити.

Не помогнаха опитите на немците да осуетят Съединението, като заставиха крал Милан да отвори братоубийствена война срещу България. Нашата армия, опряна върху всенародния национален подем, излезе победителка и спаси независимостта на страната.

Съединението от 1885 година е богато с големи поуки събитие. Ние искаме да посочим само една от тия поуки — и главната, според нас, поука: единението на армията с народа в името на спасението на родината.

Това е най-светлата страница от историята на нашата армия. От нея трябва да се учи преди всичко младото поколение от наши офицери.

И днес, както преди 57 години, само единението между армията и народа може да спаси България от немското господство у нас.

И днес, както преди 57 години, само решителното въоръжено действие на армията срещу настанилите се у нас немски власти и срещу техните агенти може да избави България от черната, надвиснала над нея опасност да бъде завлечена от предателите в престъпната хитлеристка война.

Славните бойни традиции на Съединението от 1885 година днес възкресява спасителният Отечествен фронт. На неговите борчески знамена блестят простите, но призивни и спасителни думи:

Народни сили, съединявайте се за освобождението на родината от немската зависимост!

Съединението прави силата!

Сборник „Говори радиостанция „Христо Ботев““, т. ІІІ, 6 септември 1942 г.