Махмуд Даруиш – “Минувачи в думи мимолетни”

превод: Мая Ценова

 1. Минувачи в думи мимолетни,
  имената приберете си и си вървете.
  От времето ни изтеглете часовете си и си вървете.
  Откраднете който си поискате от зидовете – та да знаете,
  че няма да узнаете
  как камък от земята ни съгражда покрив за небето.
 2. Минувачи в думи мимолетни,
  ваш е мечът – наша е кръвта;
  ваши са стоманата и огънят – а наша е плътта;
  ваш е следващият танк – а наша прашката;
  ваш е газът задушлив – а наш дъждът.
  Но над нас и вас един и същ е и просторът, и небето.
  Вземете от кръвта ни своя дял… и си вървете.
  Идете на вечерен бал… и си вървете.
  Ние трябва да стоим на страж на розата на мъчениците
  и трябва да живеем както ние искаме!
 3. Минувачи в думи мимолетни
  като прахоляк горчив, откъдето искате минете, ала
  не минавайте помежду нас като хвърчащи мравки.
  Ние имаме какво да правим върху нашата земя,
  имаме пшеница да отгледаме, с росата на телата си да я поим,
  имаме си нещо ние, дето тук не ви е по вкуса:
  камък… или яребица.
  Миналото отнесете, ако щете, на пазара за антики
  и възстановете, ако щете, скелета на пъдпъдъка
  върху блюдо глинено.
  Ние имаме си нещо, дето тук не ви е по вкуса: имаме си бъдеще
  и имаме какво да правим върху нашата земя.
 4. Минувачи в думи мимолетни,
  струпайте илюзиите си в напуснат ров… и си вървете.
  И стрелките на часовника върнете към закона на свещения телец
  или към ерата на музиката пистолетна!
  Ние имаме си нещо, дето тук не ви е по вкуса и затова вървете си:
  имаме каквото няма го във вас: отечество, чиято кръв излива се в
  народ, чиято кръв излива се
  в отечество – забравено или незабравимо…
  Минувачи в думи мимолетни,
  време е да си вървите;
  и където щете се установете, но сред нас не се установявайте;
  време е да си вървите
  и умирайте където щете, но сред нас недейте да умирате.
  Ние имаме какво да правим върху нашата земя,
  ние имаме тук минало,
  а имаме и на живота първото проплакване,
  имаме и настоящето, и настоящето и бъдното,
  тук за нас е битието и отвъдното.
  Излезте от земята ни,
  от сушата ни… от морето ни,
  от житото ни, от солта ни и от раната –
  от всичко; от словата в паметта
  излезте,
  минувачи в думи мимолетни!

1988