Другарски поздрав от Австрия по случай 100-годишнината от героичното Септемврийското въстание

От редакционния екип на списание “Ворботе” (Предвестник), Австрия  

По повод на тази специална годишнина и водени от пролетарска гордост и от чувствата на пролетарския интернационализъм, ние изпращаме нашите червени поздрави на българските комунисти, революционери и вашия народ. Без съмнение антифашисткото въстание от септември 1923 година с неговите резултати и уроци имат огромно значение за класовата борба както в България, така и по света!

Септемврийското въстание е израз на един исторически период, белязан от една страна от великата вълна на световната пролетарска революция с нейните пламъци на класовата борба, а от друга – това е време на първите признаци на жестоката контрареволюция, която надигна глава. Този момент подложи на съдбоносен изпит много от още младите, новосъздадени  комунистически партии и революционни движения по света. Голямо количество кръв беше пролята и заради погрешни позиции, които дойдоха поради отклонение от марксизма. На преден план излезе обаче въпросът за важността на Единния фронт, бойната готовност и най-вече нуждата Комунистическата партия да се превърне в преден боен отряд на революцията. Другарят Георги Димитров е един от тези велики комунисти, които израснаха в революционната буря. Той решително застана срещу опортюнизма и сектантските позиции, като разви забележително въпроса за Единния фронт. В това изключително дело той получи помощта на ръководните другарите Ленин, а впоследствие и на другаря Сталин.

Независимо от поражението и свирепия терор на реакцията комунистите, революционерите и борещите се работници и селяни не позволиха да бъдат победени. Думите на Васил Коларов и Георги Димитров “Горе главите!” /в тяхното “Отворено писмо до работниците и селяните в България”/ получиха широко разпространение и показаха, че конкретната битка може да бъде загубена, но пролетариатът и съюзниците му ще излезнат дори по-силни от това поражение!

Георги Димитров заяви: “Антифашисткото народно въстание от септември 1923 година, организирано и ръководено от Българската комунистическа партия, постигна решаващ поврат в развитието на партията от “теснячески” социализъм към болшевизъм”. Именно това развитие и укрепване на партията изцяло гарантира бъдещата й победа.

Пролетариатът е наднационална класа и заради това нейните борби и изведените уроци не могат да бъдат ограничени до отделни държави. Пролетарската идеология, а днес това е учението на Маркс, Ленин и Мао, се основава на систематизирането и прилагането на богатия опит на международния пролетариат. Тази основа е валидна, въпреки местните различия в условията и въпреки произлизащата от това нужда да се прилага опита в борбата спрямо тези конкретни местните особености. Това е нашият светоглед, нашата идеология, която представлява сърцевината на пролетарския интернационализъм!

Животът и делото на Георги Димитров онагледяват това по един отличен начин. Той израсна в борбите на българските революционни маси и е комунистически ръководител в България, а заедно с това той изцяло се потопи в дейността на Комунистическия интернационал, ръководен от Ленин и Сталин. Като международен деец Димитров даде забележителен принос за комунистическата идеология. Ние тук подчертаваме, че неговият принос – анализът на фашизма, въпросът за Единния фронт и това как комунистите ще спечелят доверието на народите, са огромни уроци и насоки за световния пролетариат.

Днес да разберем кървавия урок, който Септемврийското въстание даде на световния пролетариат, се превръща в абсолютна необходимост! Общата криза на капитализма днес расте и поставя работниците и народите не само под икономически натиск. Заедно с него идват политическите репресии в условия, при които опасността от нова империалистическа (световна) война е съвсем очевидна. Виждаме, че и в България, и в Австрия кризата води до повишаване на съпротивата и изявен стремеж на масите да отхвърлят настоящата капиталистическа система. Силно впечатление прави движението в България – при вас нараства съпротивата срещу империалистическите угнетители в лицето на ЕС, НАТО и Еврозоната. В такива моменти уроците от Септемврийското въстание ни учат, че ние трябва да сме непримирими спрямо опортюнизма, който идва както отдясно, така и “отляво”. Ние трябва винаги да знаем, че ако работниците и народните сили не разполагат със силна Комунистическа партия, то те не разполагат с нищо. Именно партията е тази, която дава необходимото ръководство за борещите се в условията на разразилата се класова буря. Сега, когато бурята на класовата борба започва, ясно се открояват различните сили – опортюнистите и ревизионистите от всякакъв вид се издават и не могат да скрият истинските си лица. Опитват се да ни подхвърлят идеи, които са преди появата на Лениновото учение – призовават към избори, хвалят определени империалистически сили, искат безпринципни и безрезултатни коалиции, отричат нуждата от революционна партия от ленинско-сталински тип и отричат нуждата да се завземе политическата власт. Някога Димитров и Коларов след Септемврийското въстание заявиха на народа си: “Никакво униние, никакво отчаяние, никакво малодушие!”. А днес опортюнисти и ревизионисти проповядват обратното – искат поражение и сътрудничество с управляващите. Нашият отговор тук следва да е смело да водим борбата, облягайки се на марксистката теория и да държим на правилната линия.

Днес положението в света изисква от комунистите и революционерите да осъществяват ярък пролетарски интернационализъм. Ние следователно изпращаме нашите сърдечни революционни поздрави до другарите от Движение “23 септември”, до техните привърженици и до борещия се български народ. Радостни и горди сме, че в България има сили, които държат високо знамето на септемврийците и знаят, че поражението може да бъде превърнато в победа. Здрава е връзката между комунистите и революционерите от нашите две страни – както в идеологическата основа, така и в политическата борба. Ние сме изпълнени с оптимизъм, че с всяко напредване в борбата се приближаваме до успешното прилагане на уроците, които ни постави историческото събитие  – героичното Септемврийско въстание!

Да живее юбилеят и великите традиции на героичното Септемврийско въстание!

Наша е борбата да въоръжим работниците с Комунистическата партия!

Да живее пролетарския интернационализъм!

Чрез пролетарска революция да извоюваме политическата власт!