Николай Хрелков – „Бойчиновският последен бой“

На Христо Михайлов

 

Гост непознат!

Когато падне

нощта

над тоя мрачен край,

аз тръгвам

– изморен и гладен –

натам –

в есенната гора.

Аз гледам гарваните – същи,

аз слушам техния леден грак –

небето все така

прегръща

сирашкия свят

със своя мрак.

В Бойчиновци котлите парни

ехтят

и

тичат през нощта;

но още

във кръвта ми пари

среднощния,

нашия

пристъп там!…

-Тревожния кървав ден

бе минал…

Настъпи септемврийска нощ.

И ето в тая нощ

–пустинна –

решихме пристъпът

на нож!

 

Ний бяхме два пъти разбити –

и в третия последен бой

картечна ярост

–в мрака скрита –

косеше нашия малък брой…

О, то беше развихрен устрем –

такъв,

какъвто

няма днес!

Към своята велика утрин

да стигнем с бой – в смъртта поне…

Край мене падаха другари –

аз бях на две места ранен –

но, над Бойчиновската гара,

видях

как светна и притъмне!…

 

–Убийците отстъпват –

скоро!

Решително!

На нож!

Напред! –

отекна нашия вик в простора

и във сърцата ни замре;

ние бяхме стигнали целта си,

ние бяхме

с вечността звено –

и в смут видяхме,

че сме маса

бойци,

но никой няма нож…

И недоумението разгаряше

в сърцата пусто тържество:

в нощта

гореше трудова България!…

Гореше нашия живот!

 

1931 г.