Десетки комунистически и работнически партии изискват спешни мерки за защита на здравето и правата на народите

57 комунистически и работнически партии от цял свят подписаха съвместна декларация по повод ситуацията в света, причинена от пандемията на новия коронавирус. В тази съвместна декларация, инициирана от Комунистическа партия на Гърция, комунистическите партии на първо място заявяват своята подкрепа за лекарите и медицинските сестри, както и към заразилите се с тази болест. На второ място те осъждат огромните недостатъци в системата на обществено здравеопазване, които са резултат от антинародната политика на комерсиализация и приватизация на здравеопазването в полза на печалбите на монополистичните групи, провеждани от правителства, обслужващи едрия капитал.

Те подчертават, че настоящата ситуация разкрива антисоциалната природа на капитализма, както и актуалността и превъзходството на социалистическото общество. Комунистическите и работническите партии изискват прилагането на всички необходими мерки за борба с епидемията, по пътя на подпомагане и укрепване на системата на обществено здравеопазване.
Публикуваме пълния текст на Съвместната декларация, както и списък на подписалите я.

Комунистически и работнически партии
За извънредни мерки в защита на народното здраве и правата на трудещите се

Ние, комунистическите и работнически партии, чувствайки отговорност пред нашите народи, заяваваме, че сме тук, в челната редица на борбата за приемане на незабавни мерки за защита здравето и правата на работническата класа и народните слоеве, ние сме навсякъде!
Изразяваме искрената си благодарност към лекарите и медицинските сестри, болничният персонал, който се бори с този голям проблем.
Изразяваме своята солидарност с тези, които пострадаха от пандемията CoVID-19, и им пожелаваме скорошно възстановяване от тази болест.

Приветстваме страните, които проявиха солидарност с тези държави, които са най-тежко пострадали от коронавируса. Солидарност, изразяваща се в изпращането на защитни средства и медицински специалисти от страни като Китай, Куба и Русия; действия, които са в противовес на бездействието на Европейския съюз.

Опасността от пандемията CoVID-19 трагично демонстрира дълбоките недостатъци на здравеопазването във всички капиталистически страни, които бяха известни преди появата на коронавируса. Тези недостатъци са възникнали не случайно, те са резултат от антинародната политика, провеждана от правителствата в служба на едрия капитал, водеща до комерсиализация и приватизация на здравеопазването в полза на печалбите на монополистичните обединения. Тази политика не използва ефективно огромния научен и технически потенциал, който е наличен днес и който е способен да покрие всички нужди на хората за профилактика и здравни грижи.

Днешният опит разкрива антисоциалния и паразитен характер на капитализма и демонстрира превъзходството и актуалността на социализма и централизираното научно планиране, подчинено на потребностите на хората, защото социализмът може да осигури превенция и качествена медицинска помощ, болници, медицински и фелдшерски персонал, лекарства, лаборатории, лабораторни изследвания и всичко необходимо за посрещане на постоянните и спешни нужди на хората по отношение на здравеопазването.

Предшестващото забавяне на световния икономически растеж продължава и сега, поради разпространението на коронавирусa, и това увеличава риска от нова криза в бъдеще. Въпреки призива за единство от страна на правителствата, служещи на едрия капитал, те предоставят финансова подкрепа на монополистични асоциации и отново се стремят да прехвърлят тежестта на кризата върху работниците и другите народни слоеве. Работниците и народът не могат и не трябва да плащат повече!

„Индивидуалната отговорност” не може да се използва като извинение за липсата на отговорност на държавите и правителствата. Днес приемането на необходимите мерки изисква борба на народите срещу политиката, която облагодетелства монополистичния капитал, изисква нуждите и здравето на народите да бъдат поставени над интересите на капиталистическата печалба.

Комунистическите и работническите партии изискват незабавно приемане на всички необходими мерки за борба с епидемията, включително следните:

• Незабавно държавно финансиране на общественото здравеопазване, назначаване на постоянни лекари и медицински сестри, които ще имат всички права. Посрещане на всички нужди на отделенията за интензивно лечение и осигуряване на инфраструктурата, необходима за пълноценното функциониране на обществените здравни услуги и изследвания.

• Незабавно безплатно осигуряване от държавата на всички необходими средства за превенция и защита (маски, ръкавици, антисептици и др.) за населението, както и борбата срещу спекулата. Незабавно осигуряване на защитни средства за целия медицински персонал, който рискува живота и здравето си, като се бори с коронавируса в болниците.

• Защита на доходите и правата на работниците. Да се спре произволът на капитала, който използва като предлог епидемията с CoVID-19 за извършване на масови съкращения и се опитва да наруши правото на заплащане за пълно работно време, правото на отпуск и други права на работниците. Вземане незабавни мерки за защита на работниците на работното място.

• Ненарушаване на демократичните права на народите под предлога на коронавирус.

• Премахване на всички международни санкции и мерки за икономическа изолация, които в тази ситуация са още по-несправедливи и престъпни и усложняват живота на народите на страните, срещу които са насочени; предприемане на всички необходими мерки за защита на здравето и живота на хората

• Ние казваме „не“ на империалистическите интервенции и военни учения, като тези, извършвани от НАТО, и изискваме правителствените ресурси да бъдат пренасочени за задоволяване на нуждите на народите, т.е. за финансиране на общественото здравеопазване и социално осигуряване.

 

 

1. Communist Party of Albania
2. Communist Party of Argentina
3. Communist Party of Australia
4. Party of Labour of Austria
5. Communist Party of Azerbaidjan
6. Communist Party of Bangladesh
7. Brazilian Communist Party
8. Communist Party of Britain
9. New Communist Party of Britain
10. Party of the Bulgarian Communists
11. Communist Party of Canada
12. Communist Party of Chile
13. Socialist Workers Party of Croatia
14. AKEL, Cyprus
15. Communist Party of Bohemia & Moravia
16. Communist Party in Denmark
17. Egyptian Communist Party
18. Communist Party of Finland
19. Unified Communist Party of Georgia
20. German Communist Party
21. Communist Party of Greece
22. Hungarian Workers Party
23. Communist Party of India
24. Tudeh Party of Iran
25. Workers Party of Ireland
26. Communist Party of Ireland
27. Communist Party (Italy)
28. Jordanian Communist Party
29. Socialist Movement of Kazakhstan
30. Workers Party of Korea
31. Lebanese Communist Party
32. Socialist Party (Lithuania)
33. Communist Party of Malta
34. Communist Party of Mexico
35. Communist Party of Norway
36. New Communist Party of the Netherlands
37. Communist Party of Pakistan
38. Palestinian People’s Party
39. Palestinian Communist Party
40. Paraguayan Communist Party
41. Communist Party of Poland
42. Portuguese Communist Party
43. Philippines Communist Party [PKP 1930]
44. Romanian Socialist Party
45. Communist Party of the Russian Federation
46. Russian Communist Workers Party
47. Communist Party of the Soviet Union
48. New Communist Party of Yugoslavia
49. Communists of Serbia
50. Communist Party of the Workers of Spain
51. Communist Party of Swaziland
52. Communist Party of Sweden
53. Syrian Communist Party
54. Communist Party of Turkey
55. Communist Party of Ukraine
56. Union of Communists of Ukraine
57. Communist Party of Venezuela