В. М. Молотов, 22 юни 1941 г. – „Нашето дело е право. Врагът ще бъде разбит. Победата ще бъде наша!“

Граждани на Съветския съюз!

Съветското правителство и неговият водач, другарят Сталин, ме упълномощиха да направя следното заявление:

Днес, в четири часа сутринта, без да са били предявени каквито и да било претенции към Съветския съюз, без обявяване на война, германските войски нападнаха нашата страна, нападнаха нашите граници на много места и бомбардираха от техните самолети нашите градове Житомир, Киев, Севастопол, Каунас и някои други, убивайки и ранявайки повече от двеста души. Имаше също вражески въздушни нападения и артилерийски обстрел от румънска и финландска територия.

Тази нечувана атака срещу страната ни е безпрецедентна с вероломството си в историята на цивилизованите народи. Атаката над нашата страна е извършена въпреки факта, че е подписан договор за ненападение между СССР и Германия и че съветското правителство най-добросъвестно спазваше всички разпоредби от настоящия договор. Нападението над нашата страна е извършено независимо от факта, че по време на целия период на действие на настоящия договор германското правителство не успя да намери основания за нито една претенция срещу СССР по отношение на спазването на настоящия договор.

Цялата отговорност за тази хищническа атака срещу Съветския съюз пада напълно и изцяло върху германските фашистки управници.

В пет и тридесет часа сутринта (това е след като нападенията вече са били извършени) Шуленбург, германският посланик в Москва, от името на своето правителство направи изявление към мен, в качеството ми на народен комисар на външните работи, според което германското правителство е решило да започне военни действия срещу СССР във връзка с концентрацията на части от Червената армия до източната немска граница.

В отговор на това заявих от името на съветското правителство, че до последния момент германското правителство не е предявило никакви претенции към съветското правителство, че Германия напада СССР въпреки миролюбивата позиция на Съветския съюз и че поради тази причина фашистка Германия е агресорът.

Според указанията от правителството на Съветския съюз аз също така заявих, че в нито един момент нашите войски или въздушните ни сили не са допуснали престъпване на границата и следователно направеното изявление тази сутрин от румънското радио, което твърди, че съветски самолети са стреляли по румънски летища, са чиста лъжа и провокация.

По същия начин лъжа и провокация е и цялата декларация, направена днес от Хитлер, който се опитва със закъснение да съчинява обвинения, набеждавайки Съветския съюз в неспазване на съветско-германския пакт.

Сега, когато нападението срещу Съветския съюз вече е извършено, съветското правителство разпореди нашите войски да отблъснат хищническата атака и да прогонят германските войски от територията на родината ни. Тази война ни бе натрапена не от германския народ, не от германските работници, селяни или интелектуалци, чиито страдания разбираме добре, а от кликата на кръвожадните фашистки управници на Германия, които поробиха французи, чехи, поляци, сърби, норвежци, белгийци, датчани, холандци, гърци и други народи.

Правителството на Съветския съюз изразява своята непоклатима увереност, че нашата храбра армия, флот и смелите соколи на съветската авиация ще се представят с чест при изпълнение на дълга си към родината и към съветския народ и ще нанесат съкрушителен удар върху агресора.

Това не е първият случай, в който се налага нашият народ да се справя с атака от арогантен враг. По време на нахлуването на Наполеон в Русия отговорът на нашия народ беше отечествена война. Наполеон претърпя поражение и стигна до своя крах. Ще стане същото и с Хитлер, който в собствената си арогантност обяви нов поход срещу страната ни. Нашата Червена армия и целият ни народ отново ще поведат победоносна отечествена война, за Родината, за чест, за свобода.

Правителството на Съветския съюз изразява своето твърдо убеждение, че цялото население на страната ни, всички работници, селяни и интелектуалци, мъже и жени, добросъвестно ще се отнесат към своите задължения и към работата си. Целият наш народ сега трябва да бъде сплотен и единен както никога преди.

Всеки един от нас трябва да изисква от себе си и от другите дисциплина, организация и себеотрицание, достойни за истинските съветски патриоти, с оглед осигуряването на всички нужди на Червената армия, флота и авиация, за да бъде осигурена победата над врага.

Правителството ви призовава, граждани на Съветския съюз, да се сплотите още повече около нашата славна болшевишка партия, около нашето съветско правителство, около нашия велик вожд – другаря Сталин.

Нашето дело е право. Врагът ще бъде разбит. Победата ще бъде наша!