Сталин – “По случай международния женски ден”

Нито едно велико движение на угнетените не е минало в историята на човечеството без участието на трудещите се жени. Трудещите се жени, най-угнетените от всички угнетени, никога не са оставали и не са могли да останат настрана от големия друм на освободителното движение. Освободителното движение на робите издигна, както е известно, стотици и хиляди велики мъченици и героини. В редовете на борците за освобождението на крепостните застанаха десетки хиляди жени-труженици. Не е чудно, че революционното движение на работническата класа, най-мощното от всички освободителни движения на угнетените маси, привлече под своето знаме милиони трудещи се жени.

Международният женски ден е показател на непобедимостта и предвестник на великото бъдеще на освободителното движение на работническата класа.

Трудещите се жени, работнички и селянки, са огромен резерв на работническата класа. Този резерв представлява цялата половина от населението. Ще бъде ли женският резерв с работническата класа или против нея – от това зависи съдбата на пролетарското движение, победата или поражението на пролетарската революция, победата или поражението на пролетарската власт. Затова първата задача на пролетариата и на неговия челен отред, Комунистическата партия, се състои в това, да поведе решителна борба за освобождението на жените, работничките и селянките от влиянието на буржоазията, за политическото просвещаване и организиране на работничките и селянките под знамето на пролетариата.

Международният женски ден е средство за спечелването на женския трудов резерв на страната на пролетариата.

Но трудещите се жени не са само резерв. Те могат и – при правилна политика на работническата класа – трябва да станат истинска армия на работническата класа, действаща против буржоазията. Да изкове от женския трудов резерв армията на работничките и селянките, действаща рамо до рамо с великата армия на пролетариата – това е втората и решаваща задача на работническата класа.

Международният женски ден трябва да стане средство за превръщането на работничките и селянките от резерв на работническата класа в действаща армия на пролетарското освободително движение.

Да живее Международният женски ден!

„Правда” бр. 66, 8 март 1925 г.