Обръщение на Й. В. Сталин към народа, 9 май 1945 г.

Другари! Съотечественици и съотечественички!

Настъпи великият ден на победата над Германия. Фашистка Германия, поставена на колене от Червената армия и войските на нашите съюзници, се призна за победена и обяви безусловна капитулация. На 7 май в град Реймс беше подписан предварителният протокол за капитулация. На 8 май представителите на германското главно командване в присъствието на представители на Върховното командване на съюзните войски и на Върховното главно командване на съветските войски подписаха в Берлин окончателния акт за капитулация, изпълнението на който започна от 24 часа на 8 май.

Знаейки вълчите навици на германските управници, които считат договорите и споразуменията за празна хартия, ние нямаме основание да им вярваме на думи. Обаче днес от сутринта германските войски в изпълнение на акта за капитулация започнаха масово да слагат своето оръжие и да се предават в плен на нашите войски. Това вече не е празна хартия. Това е действителна капитулация на въоръжените сили на Германия. Наистина една група германски войски в района на Чехословакия все още се отклонява от капитулация. Но аз се надявам, че на Червената армия ще се удаде да я доведе в съзнание.

Сега с пълно основание ние можем да заявим, че настъпи историческият ден на окончателния разгром на Германия, денят на великата победа на нашия народ над германския империализъм.

Великите жертви, принесени от нас в името на свободата и независимостта на нашата родина, неизброимите лишения и страдания, преживени от нашия народ през войната, напрегнатият труд в тила и на фронта, даден пред олтара на отечеството – не минаха напразно и се увенчаха с пълна победа над врага. Вековната борба на славянските народи за своето съществуване и своята независимост завърши с победа над германските завоеватели и над германската тирания.

Отсега над Европа ще се развява великото знаме на свободата на народите и на мира между народите.

Преди три години Хитлер пред всички народи заяви, че в неговата задача влизат разпокъсването на Съветския съюз и откъсването от него на Кавказ, Украйна, Белорусия, Прибалтика и други области. Той направо заяви: „Ние ще унищожим Русия, за да не може тя никога повече да се съвземе“. Това беше преди три години. Но на налудничавите идеи на Хитлер не беше отсъдено да се осъществят – ходът на войната ги разсея като прах. В действителност се получи нещо право противоположно на това, за което бълнуваха хитлеровци. Германия е напълно разбита. Германските войски капитулират. Съветският съюз празнува победата, при все че той не се кани нито да разпокъсва, нито да унищожава Германия.

Другари! Великата отечествена война завърши с нашата пълна победа. Периодът на война в Европа завърши. Започна период на мирно развитие.

Честита победа, скъпи мои съотечественици и съотечественички!

Слава на нашата героична Червена армия, която отстоя независимостта на нашата родина и завоюва победа над врага!

Слава на нашия велик народ, народ-победител!

Вечна слава на героите, паднали в боевете срещу врага и отдали своя живот за свободата и щастието на нашия народ!