Тост на Сталин за здравето на руския народ, 24 май 1945 г.

Реч на Й. В. Сталин на приема в Кремъл в чест на командващите войските на Червената армия, 24 май 1945 г.

Другари, разрешете ми да вдигна още един, последен тост.

Аз бих искал да вдигна тост за здравето на нашия съветски народ и преди всичко за руския народ.

Аз пия преди всичко за здравето на руския народ затова, защото той е най-челната нация от всички нации, влизащи в състава на Съветския съюз.

Вдигам тост за здравето на руския народ затова, защото той заслужи в тази война общо признание като ръководеща сила на Съветския съюз сред всички народи на нашата страна.

Аз вдигам тост за здравето на руския народ не само затова, че той е ръководещ народ, но и затова, че той има ясен ум, твърд характер и търпение.

Нашето правителство имаше немалко грешки, имаше у нас моменти на отчаяно положение през 1941-1942 година, когато нашата армия отстъпваше, напускаше родните нам села и градове на Украйна, Белорусия, Молдавия, Ленинградската област, Прибалтика, Карело-Финската република, напускаше ги, защото нямаше друг изход. Друг народ можеше да каже на правителството: вие не оправдахте нашите очаквания, вървете си, ние ще поставим друго правителство, което ще сключи мир с Германия и ще ни осигури спокойствие. Но руският народ не тръгна по този път, защото той вярваше в правилността на политиката на своето правителство и се реши на жертви, за да осигури разгрома на Германия. И това доверие на руския народ към съветското правителство се оказа онази решаваща сила, която осигури историческата победа над врага на човечеството – над фашизма.

Изказвам благодарност на него, на руския народ, за това доверие!

За здравето на руския народ!