Сирия: люлка на цивилизациите, свещена земя и вечна борба (видео)

Академична дискусия с участието на Мохамед Ибрахим (председател на Асоциацията на сирийците в България), доц. д-р инж. Емад Жоржос и д-р Теодора Ибрахим
8 юни 2017 г.
23 Аудитория в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“