Усилията на Ким Чен Ир за обединение на Корея и кратък коментар за 8-ми конгрес на КТП

Коментар към ролята на Ким Чен Ир относно обединението на Корея, както и към Осмия конгрес на Корейската трудова партия.

Осмият конгрес на Корейската трудова партия се проведе от 5 до 12 януари 2021 в столицата на КНДР Пхенян. Конгресът отчете резултатите постигнати след Седмия конгрес на партията и посочи главните стратегически направления за развитие на КНДР през следващите пет години. В заседанията на конгреса участваха 5000 делегати и 2000 наблюдатели.

Основният доклад беше изнесен от Ким Чен Ун в продължение на няколко заседания. Той подчерта, че въпреки изключително сериозните затруднения, от икономическите санкции, световната епидемия и природните бедствия, бяха постигнати забележителни успехи в защита здравето на хората, преодоляване последствията от природните бедствия и икономическите санкции, в укрепване отбраната на страната, развитие на независимата икономика и т.н.

По думите на другаря Ким Чен Ун: „Партията успя да превърне ожесточените санкции на нашите врагове в златна възможност да увеличи нашата независимост и собствена сила … беше създадена основа за устойчиво развитие със собствени сили” Ясно беше посочено, че независимото развитие е основата на новия петгодишен план, като опората на собствените сили трябва да бъде всеобхватна, планирана и базирана на науката. В доклада икономиката на страната беше дефинирана като „независима, планова и народно-ориентирана“. Основната икономическа стратегия през следващите пет години ще е производство на всичко необходимо със собствени сили, чрез заместване на импорта. Дори в туризма на първо място ще е да задоволява нуждите на собствения народ и едва след това да показва живота в страната на света.

Металургията и химията са посочени като ключови елементи за икономическото развитие. В условията на икономическа блокада заместването на импорта в тези сектори е от решаващо значение защото те осигуряват функционирането на всички други сектори на икономиката. КНДР вече успешно замества имортния кокс в черната металургия. Плановете за заместване на вносния петрол чрез заместването му с въглища също са в процес на реализиране.

В областта на селското стопанство Ким Чен Ун подчерта, че производството и доставките за държавата на селскостопанска продукция трябва да достигнат рекордното ниво на 2019 през следващите години. Голямо значение беше отделено на залесяването, като през изминалите години са били възстановени един милион хектар гори.

В областта на строителството в доклада са споменати конкретни планове за изграждането на 50 хиляди нови жилища в Пхенян и 25 хиляди нови жилища в миньорския град Комдок. Специално внимание се отделя и на подобряване качеството на живот в селата чрез строителство на нови жилища, пътища, и приоритетно развитие на здравеопазването, образованието и културата в селските райони. От местните власти се очаква да развиват своите области на основата на местните ресурси и да се премахва разликата между работници и селяни, индустрия и селско стопанство, градовете и селата.

Сред специално споменатите в доклада проекти са и въвеждането на ново поколение мобилни комуникации и развитие на кабелната телевизия.
Плановете за развитие на енергетиката включват създаването на ядрена енергетика със собствени сили и на базата на значителните запаси от природен уран в страната. Наред с ядрената енергетика ще се развиват и възобновяемите енергийни източници, като новото са проектите за използване на енергията на приливите, която е с голям потенциал в Корея.

Укрепването и развитието на въоръжените сили и отбранителната способност остава неизменно в центъра на вниманието на партията тъй като те са гаранцията за мирното и независимо развитие на страната. Изключителните успехи в тази област постигнати през изминалите години ще бъдат развити на нова по-висока степен. Плановете включват: миниатюризиране на ядрените оръжия, създаването на тактически ядрени оръжия, на свръхмощни водородни бомби, на крилати ракети със среден и голям радиус на действие, на нови зенитни ракети, тежки танкове, самоходни оръдия, на нови междуконтинентални ракети с твърдо гориво, на разделящи се бойни части с няколко блока с индивидуално насочване и на хиперзвукови планиращи бойни блокове за балистичните ракети, на електронни оръжия и безпилотни самолети с радиус 500 км. Завършва разработката на подводна лодка с ядрен двигател и в близко бъдеще ще бъде изведен в орбита военен разузнавателен спътник. Въоръжените сили трябва да са способни да унищожават цели на разстояние до 15 хиляди километра. Както посочи Ким Чен Ун “ще е опасно да не се развиват отбранителнитте способности на най-високо ниво“ защото само така могат да бъдат възпирани агресивните планове на САЩ и да се гарантира мира на Корейския полуостров. Военната мощ ще е жизнено необходима докато съществува империализма на нашата планета.

Във външната политика ще бъдат развивани, на първо място, отношенията със социалистическите страни – КНР, Куба и Виетнам както и с Русия. Главната заплаха за развитието КНДР са САЩ, а перспективите за подобряване на отношенията с Южна Корея са несигурни. По отношение на заплахата от САЩ отново беше подчертано, че КНДР желае мир и ще отговаря на действията на САЩ “на силата със сила и на добрата воля с добра воля”. Отново беше потвърдено, че КНДР е отговорна ядрена сила и няма да използва първа ядрено оръжие.
Конгресът промени устава на партията. Конгреси ще се провеждат на всеки пет години. Освен това на пет години ще се провеждат конференции на секретарите на първичните партийни организации.

Избрани бяха 138 членове и 111 кандидат-членове на Централни комитет на партията. Подчертана беше и ролята на въоръжените сили на страната като революционна въоръжена сила на партията и непосредствено след завършването на конгреса беше проведен военен парад,
За генерален секретар на партията беше предложен и единодушно избран Ким Чен Ун като израз на абсолютното доверие и подкрепа на партията и целия народ към него.

Повече снимки от Конгреса могат да бъдат разгледани тук.