Й. В. Сталин – „Реч на парада на Червената армия“ (7 ноември 1941 г., на Червения площад в Москва)

Другари червеноармейци и червенофлотци, командири и политически работници, работници и работнички, колхозници и колхознички, работници на умствения труд, братя и сестри в тила на нашия враг, временно попаднали под игото на германските разбойници, наши славни партизани и партизанки, разрушаващи тила на германските завоеватели!

От името на съветското правителство и на нашата болшевишка партия ви приветствам и поздравявам с 24-та годишнина на Великата октомврийска социалистическа революция.

Другари! В тежки условия сме принудени да празнуваме днес 24-та годишнина на Октомврийската революция. Вероломното нападение на германските разбойници и наложената ни война създадоха опасност за нашата страна. Ние загубихме временно редица области, врагът се намира пред вратите на Ленинград и Москва. Врагът се надяваше, че още след първия удар нашата армия ще бъде разпръсната, че нашата страна ще бъде поставена на колене. Но врагът жестоко се измами. Въпреки временните неуспехи нашата армия и нашата флота геройски отбиват атаките на врага по целия фронт, нанасяйки му тежки загуби, а нашата страна – цялата наша страна – се организира в единен боен лагер, за да разгроми заедно с нашата армия и нашата флота германските завоеватели.

Имало е дни, когато нашата страна се е намирала в още по-тежко положение. Припомнете си 1918 година, когато ние празнувахме първата годишнина на Октомврийската революция. Трите четвърти от нашата страна се намираха тогава в ръцете на чуждестранните интервенти. Украйна, Кавказ, Средна Азия, Урал, Сибир, Далечният Изток бяха временно загубени от нас. Ние нямахме съюзници, нямахме Червена армия – ние едва бяхме започнали да я създаваме, – нямаше достатъчно хляб, нямаше достатъчно оръжие, нямаше достатъчно обмундировка. 14 държави нападаха тогава нашата страна, но ние не се отчайвахме, не падахме духом. Тогава в огъня на войната ние организирахме Червената армия и превърнахме нашата страна във военен лагер. Духът на великия Ленин ни вдъхновяваше тогава във войната против интервентите. И какво стана? Ние разбихме интервентите, върнахме си всички загубени територии и победихме.

Сега положението на нашата страна е несравнено по-добро отколкото преди 23 години. Нашата страна в индустриално отношение, в продоволствено отношение и със своите суровини сега е многократно по-богата отколкото преди 23 години. Днес ние имаме съюзници, заедно с които образуваме единен фронт против германските завоеватели. Ние имаме сега съчувствието и поддръжката на всички европейски народи, попаднали под игото на хитлеристката тирания. Ние имаме сега прекрасна армия и прекрасна флота, които отстояват с гърдите си свободата и независимостта на нашата родина. Ние нямаме сериозен недостиг нито по отношение на продоволствие, нито във въоръжението, нито в обмундироването. Цялата наша страна, всички народи на нашата страна поддържат нашата армия, нашата флота, помагат им да разбият грабителските орди на германските фашисти. Нашите човешки резерви са неизчерпаеми. Духът на великия Ленин и неговото победоносно знаме ни вдъхновяват днес в Отечествената война също така, както преди 23 години.

Нима може да има съмнение, че ние можем и трябва да победим германските завоеватели?

Врагът не е така силен, както го изобразяват някои изплашени интелигентчета. Дяволът не е така черен, както го рисуват. Кой може да отрича, че нашата Червена армия не веднъж обръща в паническо бягство прехвалените германски войски? Ако се съди не по самохвалните заявления на германските пропагандисти, а по действителното положение на Германия, не ще бъде трудно да се разбере, че германо-фашистките завоеватели са изправени пред катастрофа. В Германия сега цари глад и мизерия, за 4 месеца война Германия загуби 4 и половина милиона войници, Германия бързо се изтощава, нейните човешки резерви се изчерпват, духът на възмущение овладява не само европейските народи, попаднали под игото на германските завоеватели, но и самия германски народ, който не вижда края на войната. Германските завоеватели напрягат последните си сили. Няма съмнение, че Германия не може да издържи дълго такова напрежение. Още няколко месеца, още половин година, може би и година – и хитлеристка Германия ще рухне под тежестта на своите престъпления.

Другари червеноармейци и червенофлотци, командири и политработници, партизани и партизанки! На нас гледа целият свят като на сила, способна да унищожи грабителските пълчища на германските завоеватели. Поробените европейски народи, попаднали под игото на германските завоеватели, гледат на вас като на свои освободители. Велика освободителна мисия се падна на вас. Бъдете достойни за тази мисия! Войната, която водите, е война освободителна, война справедлива. Нека ви вдъхновява в тази война мъжественият образ на нашите велики предци – Александър Невски, Димитри Донски, Кузма Минин, Димитри Пожарски, Александър Суворов, Михаил Кутузов! Нека ви осени победоносното знаме на великия Ленин!

За пълния разгром на германските завоеватели!

Смърт на германските окупатори!

Да живее нашата славна родина, нейната свобода, нейната независимост!

Под знамето на Ленин – напред към победа!