Дарения

Подкрепи Движение „23 септември”!

Движение „23 септември” винаги се е опирало на финансовите възможности на своите членове и симпатизанти. Никога не сме получавали финансиране от фондации, спонсори, проекти, държавни и частни структури. Това ни отличава от редица организации, намиращи се на различни места в политическия спектър, чието съществуване зависи от подобен род външни икономически субекти. Нашите най-големи оръжия са нашите идеи и научната методология на марксизма.

Настъпващата икономическа криза, социално-политическото положение на нашия народ и културния упадък за пореден път поставят на дневен ред необходимостта да се търси организирана алтернатива на сегашната система. С това години наред се занимава Движение „23 септември”. Разширението на дейността на всяка организация неизменно поставя въпроса за разширяването на средствата, с които тя оперира. Решихме да изпробваме нови методи в събирането на средства чрез дарения. Призоваваме хората, които следят и симпатизират на дейността на Движението и на комунистическата идеология, всички, които желаят по-добър живот за нашия народ и премахването на капиталистическата система, според възможностите си да подпомогнат Организацията, като използват посочените по-долу форми за дарения PayPal и Patreon.

Знаем, че нашите другари са много, но по стечение на обстоятелствата много от тях се намират далече, в чужбина или просто нямат възможност активно да се включат в борбата за освобождение. Затова по този начин им предлагаме още една възможност да вземат участие в извоюването на един по-добър свят.

Събраните средства ще се използват за разширяване на дейността на Движението, свързана с разпространението и развитието на марксистко-ленинските принципи и комунистическата идеология. Даренията се извършват без изисквания и поставяне на условия от страна на дарителите. Движение „23 септември” си запазва правото да връща дарения по свая преценка.

Можете да направите своето дарение през PаyPal от тук:

Дарение през Patreon: