23 септември, Септемврийско въстание

23 септември, Септемврийско въстание