Солидарност с Народната война в Индия!

В началото на Февруари в София се проведе среща за солидарност с Народната война в Индия. Специални гости бяха другари от комитета за солидарност с народната война в Индия от Австрия. Народната война в Индия води своето начало от въстанието против поземлените лордове в селото Накселбари от където и идва името на маоисткото течение Наксалити, които водят борбата.

Маоистките милиции контролират на този етап може би 1/6 от цяла Индия, предимно джунгли и по-малки населени места, като скоро се очаква офанзива и в големите градове.

Наскоро в Индия се проведе и най-голямата стачка в историята на човечеството. В нея взеха участие над 250 милиона души.

Според нашите австрийски другари Народната война в Индия е най-значимото революционна събитие на днешното време. Причините за това са огромният демографски потенциал на страната, изнесеното производство на редица Западни страни там, като и силните позиции на революционните маоистки организации.

Солидарност с народната война в Индия!