30 години от реставрацията на капитализма в България

Движение “23 септември” отбеляза 30-годишнината от реставрацията на капитализма. С лозунга “10 ноември = геноцид” изпяхме химна на партизанския отряд Чавдар. Текстът на Христо Кърпачев безспорно е актуален и днес. В него се споменава как земята на Ботев и Левски “отново е робска земя”, “министри продават народа” и за необходимостта от борба срещу съществуващия строй. Завършихме с лозунгите “Стига мизерия, стига бандитизъм, стига олигархия и капитализъм” и “Власт на народа!”. Изгорихме знаме на НАТО – като символ на потъпкания суверенитет, окупацията и националното унижение на България, настъпили след 10 ноември 1989 г. Издигнахме плакат с текст “НАТО – вън! Тук е нашата родина!”. Оставихме послания по стените като “30 години капитализъм стигат” и “10 ноември = мизерия”.
Смятаме, че изходът от сегашното положение на нашия народ са революционните преобразувания по пътя на социализма. Във връзка с това е необходимо укрепването на солидна революционна организация, която да поведе борбата за освобождение на нашия народ от игото на капитализма.