Георги Димитров – „Масонските ложи са национална опасност“ (22 юли 1946 г.)

Често обществото се удивлява, че известни обществени и държавни деятели бързо и съвършено необосновано на вид менят своите позиции по много съществени въпроси на нашата държава и нашата нация или едно говорят, а съвършено противното вършат.

За повърхностния наблюдател това са неща нелогични и съвършено непонятни. Всъщност за хората, които са запознати с действията на разните масонски ложи, въпросът е достатъчно ясен.

Въпросните деятели като членове на масонски ложи обикновено получават внушения и директиви от съответната ложа и се подчиняват на нейната дисциплина в разрез с интересите на народа и страната. Такива българи престават да имат своя българска воля, изгубват своята българска самостоятелност и пренебрегват своите задължения към своя собствен народ и своята родина.

Има множество данни, от които се вижда, че у нас се възстановяват масонските ложи. Те прибират старите масони-българи и усърдно вербуват между държавните и обществени деятели нови масони.

Масонските ложи са в същото време чужди шпионски и предателски агентури. Те са опасни за свободата и независимостта на нашия народ и нашата страна.

Ние бием тревога против тия антинародни гнезда.

Народът трябва да прояви особена бдителност по отношение масонските ложи у нас. Органите на народната власт трябва също да вземат мерки против тях като зловредни тайни организации.

Трябва от всекиго да се разбере, че е несъвместимо да бъдеш български държавник и общественик — министър, депутат, ръководител на политическа партия и обществена организация — и в същото време да бъдеш масон, зависим от чужда воля и от чужда дисциплина.

Масонските ложи са национална опасност за нашата родина и те трябва безусловно да се ликвидират.

в. „Работническо дело”, бр. 162, 22 юли 1946 г.