Съобщение за подкрепа на демократичния Боливарски процес на народа на Венецуела

Предвид събитията през последните седмици във Венецуела, долуподписаните синдикални организации заявяват следното:

Ние разбираме, че независимо от оценките, които всяка организация може да направи относно решенията, които властите във Венецуела предприемат, през последните 18 години, социалните мнозинства във Венецуела са внедрили процес на социална и национална еманципация, насочен към преодоляване на огромните неравенства в страната и са я превърнали в едно по-справедливо, свободно и суверенно общество. Това е същността на Боливарския политически процес. Затова ние настояваме за пълно зачитане на процеса.

Ние разбираме, че този процес е в рамките на по-широк процес, който се развива в Латинска Америка от началото на XXI век. Процесите на промяна в политическата култура и търсене на еманципация на базата на равни права и социална справедливост. И това е защото капиталът и империализмът (чийто главен представител е САЩ) мобилизират цялата си машина за да свалят правителства, които залагат на тях, както показват случаите в Гватемала, Бразилия, Аржентина, а сега и Венецуела.

Поради тези причини, ние отхвърляме всеки опит на насилствено насърчаване и създаване на климат на хаос в страната от заинтересовани, който има за цел да дестабилизира страната и законно и демократично избраното правителство. Диалогът, а не насилието, трябва да бъде начина за справяне с политическите и социалните конфликти.

Също така смятаме, че някои частични и лицемерни външни намеси особено, когато цари пълно мълчание във връзка с вълната от убийства – над 80 социални лидери и защитници на правата на човека, така както това става в Колумбия след подписването на споразумението за мир миналата 2016г.

В тази връзка, ние отново потвърждаваме правото на всички народи да избират свободно и демократично политическото си бъдеще.

Накрая приветстваме конституционния процес, като демократичен механизъм с участието на народа на Венецуела.

Отхвърляме отровната медийна кампанията, като непропорционална и манипулативна, която се извършва срещу Венецуела от „официалните средства за комуникация”, като още един инструмент в служба на заинтересованите страни, за да свалят сегашното правителство, както и голямата дискриминация, която правят между него и опозиционни организации.

Подписали: LAB, ESK, STEILAS (Euskal Herria) CUT Aragon, CUT Galiza, CIG Galiza, IAC, COS у CSC de Catalunya, Intersindical Valenciana (Pais Valencia), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), CSI Asturies, Intersindical Canaria (Canarias) Confederacion Intersindical у Sindicato Ferroviario (Estado Espafiol).