Защо се говори, че Куба е бедна и в криза? Блокадата с факти и цифри

Гранма, официалният глас на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия, представя последната обобщена калкулация на щетите, нанесени от политиката на САЩ за блокада на Куба.

ИКОНОМИЧЕСКАТА, ТЪРГОВСКАТА И ФИНАНСОВАТА БЛОКАДА НА САЩ СРЕЩУ КУБА Е:

– Най-несправедливата, тежка и продължителна система от едностранни санкции, прилагана спрямо която и да е държава.
– Основната пречка за развитието на кубинската икономика и пълноценното ползване от страна на кубинците на всички човешки права.
– Сериозно предизвикателство за изпълнението на Програмата 2030 г. и нейните Цели за устойчиво развитие.
– Несправедлива, незаконна, извънтериториална мярка, която нарушава международното право.

ОБОБЩЕНИ КАЛКУЛАЦИИ:

– Натрупаните щети, причинени от изпълнението на блокадата в продължение на почти шест десетилетия, са достигнали 933,678,000,000 долара.
– При текущите цени блокадата е причинила изчислими щети за над 134,499,800,000 долара.
– От април 2017 г. до март 2018 г. блокадата е затегната и се прилага стриктно. През този период е причинила щети от порядъка на 4,321,200,000 долара.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

Необезпечени или отказани заявки за покупка:
– Лекарството “Temozolamide”, водещо в химиотерапевтичното лечение.
– Хирургичната система Da Vinci, роботизирана хирургическа система, разработена от американската компания Intuitive Surgical.
– Високотехнологично оборудване, известно като масспектрометър, използвано за диагностициране и ранно откриване на метаболитни заболявания или вродени грешки на метаболизма.
– Сърдечни клапи от различни видове, съдови протези и други.
– Бяха отказани директни пратки с Левофлоксацин, лекарство, използвано за лечение на бактериални инфекции на кожата, бронхит, пневмония и редица други заболявания.
– Азотен оксид, използван за профилактика или ефективно лечение на остра белодробна хипертония

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И КУЛТУРА:

– Повишени транспортни разходи за транспортиране на продукти от отдалечени пазари.
– Липса на ресурси за преподаване и научни изследвания, поради по-високите им цени на чуждите пазари.
– Ограничен достъп до научна информация и компютърни компоненти.
– Възпрепятстване получаването на плащания за професионални услуги в чужбина.
– Недостъпно и непълно оборудване за обучение на деца със специални нужди.
– Намаляване на академичния обмен между университетите.
– Намален внос на спортно оборудване.
– Ограничаване на кубинските спортни училища да придобиват лекарства и най-съвременно оборудване.
– Намаляване на обмена между кубинските и световните артисти.
– Материалите, необходими за обучението по изкуства, се придобиват на високи цени на международния пазар.

ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ:

– През периода, анализиран в настоящия доклад, загубите в този сектор възлизат на 413,793,100 долара.
– Невъзможността за пускане на кубински продукти на американския пазар продължава.

ТУРИЗЪМ:

– От януари до март 2018 г. посетителите от САЩ са намалели с 43%, което означава 51,677 по-малко в сравнение със същия период на 2017 г.
– Общо 240 туристически групи анулираха пътуванията си в резултат на призиви, издадени от Държавния департамент на САЩ.
– Онлайн продажбите на 99% от хотелите от Gaviota Hotel Group, Cuba бяха засегнати.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

– Etecsa (телекомуникационната компания на Куба) е претърпяла щети от 60,143,000 долара.
– Намаляване на договорите за роуминг услуги.
– OFAC (Служба за контрол на чуждестранните активи) наложи глоба от 1,19 милиона долара на азиатска компания, производител на едни от най-използваните съоръжения в кубинската комуникационна система.
– Невъзможен достъп до определени марки и / или висококачествено и водещо оборудване на пазара на информационни и комуникационни технологии.
– Липса на свободен достъп на Куба до някои услуги за интернет съдържание и изтегляне на информация.

ЕНЕРГЕТИКА И МИННО ДЕЛО:

– Energoimport Business Group е възпрепрятствана да закупи резервни части, за да гарантира поддръжката и експлоатацията на Вятърната електроцентрала “Гибара II”.
– Geominsal Business Group се опитва и не може да придобие ICP-MS, необходим инструмент за извършване на геоложки проучвания, още от 2015 г.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЕКТОР:

– Продажбата на кубинскаото лекарство Heberprot-P, нов продукт за лечение на напреднала диабетна язва на краката, на пазара в САЩ е забранена.
– – Центърът за генетично инженерство и биотехнологии е отчел загуби от порядъка на 392,085 долара, поради необходимостта да се използват посредници от трети държави за закупуване на основни производствени суровини.
– Farmacuba е имала парични загуби от 4,457,374 долара поради невъзможността да извършва операциите си в щатски долари.

ИНДУСТРИЯ

От април 2017 г. до март 2018 г. въздействието върху този сектор възлиза на 50,004,400 долара, особено за:
– Групата за предприемачество в химическата промишленост,
– Кубинската индустрия за рециклиране, която не може да получи достъп до множество технологични съоръжения,
– The Metal Productions Company (Cometal).

ТРАНСПОРТ:

От април 2017 г. до март 2018 г. щетите, причинени от блокадата на транспортния сектор, възлизат на 101,550,000 долара:
– Натрупани щети от 63,640,000 долара за анулирането на полети на четири американските авиокомпании
– Кубинската авиационна компания (Cubana de Aviacion S.A.) изпитва затруднения при опита си да купи или да наеме самолети, технически компоненти и практически на всякакъв тип технология. Също така е абсолютно невъзможно да има достъп до самолети, произведени от компании като Airbus, Dassault и Boeing.
– Поддръжката на самолети от специализирани агенции от всяка държава практически е невъзможна.
– Предприятието “Селекмар” е загубило 13,420,000 долара от търговски корабни и круизни кораби, главно поради забраната за набиране на кубински моряци от американски компании.
– Туристическият транспорт на кубинската компания Taxi Enterprise Group и на Националната автобусна компания също е засегнат.

ФИНАНСИ

Паричните щети възлизат на 538,300,000 долара. Кубинската банкова система беше засегната от инциденти, докладвани от 128 чуждестранни банки, поради:
– Невъзможността да се използва доларът в кубински търговски и финансови сделки в чужбина.
– Трудности, свързани с достъпа до нови технологии.
– Трудности, свързани с достъпа до нови технологии.
– Заявление за закриване на кубински сметки от четири чуждестранни банкови институции.
– Закриване и отказ за откриване на сметки на кубински посолства и дипломати в чужбина.
– Отказ за прехвърляне на средства към или от Куба и други банкови услуги.
– Задържане на парични средства и несигурност при тяхното насочване.
– Отказ за обработване и / или разрешаване на въпроси, свързани с транзакции с кредитни карти в Куба.
– Отхвърляне на банкови операции.
– Анулиране на банкови операции и подписани споразумения.

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ:

Загубите възлизат на 3,343,400,000 долара:
– Неизплатените приходи за износ на стоки възлизат на 2,475,900,000 долара.
– Куба загуби 867,500,000 долара заради географската релокация.
– Финансовите разходи въз основа на “процента на риска за страната” се увеличиха, което се оценява на 54 326 250 долара.
– Липсата на достъп до банкови или „меки” заеми принуди кубинските компании да работят с търговски заеми, отпуснати от самите доставчици при по-неблагоприятни условия.
– Вредите, причинени от използването на посредници и последвалото увеличение на цената на стоките, достигнаха 59 825 479 долара.
– Изчислява се, че невъзможността за пускане на продуктите на Habanos S.A. на пазара на САЩ е причинила загуби от 134 500 000 долара.
– Дружеството за маркетинг на храни (Alimport) е загубило 3 533 271 долара в резултат на необходимостта от закупуване на продукти от по-далечни пазари.

Автор: Bertha Mojena Milián
Източник: Granma