Интернационалът

На крак, о парии презрени,

На крак, о роби на труда!

Потиснати и унижени,

Ставайте срещу врага!

Нека без милост, без пощада,

Нек сринем старий, гнилий строй!

Светът на нас днес се нада,

Напред в решителния бой!

 

Припев:

БОЙ ПОСЛЕДЕН Е ТОЗИ,

ДРУЖНО ВСИ ДА ВЪРВИМ!

С ИНТЕРНАЦИОНАЛА

СВЕТА ДА ОБНОВИМ!

 

От нигде няма избавление;

От бог, от цар, ни господар,

Във нас е нашето спасение,

В борбата, водена със жар.

Крадецът плячката не връща,

Ни властелинът свойта власт,

Но ний сме армия могъща,

Кой би се мерил днес със нас?

 

Държавата ни угнетява,

Законите са срещу нас,

Богатий днеска управлява,

Беднякът няма равен глас.

Но стига толкова търпение,

Ний нов закон ще сътворим!

Вси равни са – без изключение,

С борба ще се освободим.

 

До днес надменни богаташи

Труда ограбваха без срам,

Така върху костите наши

Градиха своя кървав храм!

Но ние сметка вече дирим,

Ще вземем своето от тях,

Негодниците ще натирим,

Възмездие за сторен грях!

 

Царете са тирани наши,

Да сринем всички тронове!

Войската царска не ни плаши,

Там нашите са синове!

Но ако пък обезумели

Войска  изпратят срещу нас,

Най-първен стари генерали

Да чакат смъртния си час.

 

Ний армията сме голяма

На трудещий, работен свят,

За паразити място няма,

Ленивецът да мре от глад!

Кога съборим из основи

Тоз гнил и нечовешки ред,

Зора ще грейне сияйна, нова

И трайно щастие навред.