Мао Цзе-дун – „Георги Димитров и китайският народ“

Централният комитет на Българската комунистическа партия е решил да издаде сборник за живота и дейността на другаря Димитров. Аз искам да се възползвам от тази възможност, за да кажа няколко думи относно връзките между другаря Димитров и китайския народ.

През цялото време, през което той беше ръководител на Комунистическия интернационал, другарят Димитров отделяше голямо внимание на китайската революция. Когато той бе избран за генерален секретар на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал на VII световен конгрес на Комунистическия интернационал 1935 година, той заяви пред китайския народ от името на световния революционен пролетариат: „Ние решително ви поддържаме във вашата героична борба за национално освобождение. Ние сме решени да ви оказваме помощ да сложите край на потисничеството от страна на всички империалистически разбойници и техните китайски лакеи, и да ви помогнем да постигнете пълна независимост.“

В няколко случая – през ноември 1937 г., септември 1938 г. и през май 1939 г. – Комунистическият интернационал се обърна към световната работническа класа с призив да окаже всестранна помощ на китайския народ във войната против Япония. В отговор на призива на Комунистическия интернационал работническата класа от различните страни се отнесе с голяма симпатия и оказа ценна помощ на китайския народ и китайската армия, които се съпротивляваха против японските нашественици.

Другарят Димитров много отрано отдели внимание на въпроса за създаването на единен антияпонски фронт в Китай. В специална статия, писана през юли 1936 година по повод честването 15-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия, другарят Димитров отдаде особено голямо значение на политиката на Китайската комунистическа партия, насочена към организиране на единен национален фронт и на необходимостта от борба против „лявото“ сектантство и десния опортюнизъм в процеса на създаването на този единен национален фронт. Тези изводи, направени от другаря Димитров, оказаха голяма помощ на китайските комунисти при правилното осъществяване на единния антияпонски национален фронт през този период.

В Китай се отдели широко внимание на трудовете на другаря Димитров за революцията. Неговата книга „Фашизмът – това е война” има особено голям тираж в нашата страна. Издателството на Централния комитет на Китайската комунистическа партия издаде през юни 1939 година един том „Избрани съчинения” на Димитров, който съдържа много важни статии на другаря Димитров относно въпроса за единния международен антифашистки фронт.

В 1942 г., когато Комунистическата партия на Китай провеждаше кампания за своето идеологическо превъоръжаване, Централният комитет изиска от всички членове на партията да изучат заключението на доклада на другаря Димитров пред VII конгрес на Комунистическия интернационал, където той говори за кадровата политика и за необходимостта от общодостъпност на пропагандистката работа. Всички партийни членове отделиха извънредно голямо внимание на тия две места в доклада на другаря Димитров.

Другарят Димитров ни напусна завинаги. Китайската революция, която той с такъв голям ентусиазъм подкрепяше, победи. Народната република България, от която смъртта го откъсна, смело върви по пътя на социализма и установи здрава дружба с Народна република Китай. Всички тези победи са най-голямата утеха за другаря Димитров, който сега почива в мир. Безсмъртие на другаря Димитров!