В подкрепа на миньорската стачка – на борба за запазване на българската енергетика – декларация

Движение “23 септември” от години излиза с анализи, които ясно посочват, че българският капитализъм през последните 20 години последователно унищожава енергетиката на България.

Заедно с това в продължение на една седмица ние взехме пряко участие в миньорските и работническите пътни блокади в Югоизточна България на заетите в комплекс “Марица-Изток”.

Настоящата декларация е още един начин да изразим нашата пълна подкрепа за продължаващата вече 14-ти ден миньорска стачка и да подчертаем необходимостта работническата класа и българският народ заедно да водят настойчива и неотстъпчива борба за спасяването на енергетика на България. Днес български работници от десетки градове и села в цялата страна излизат на протести за солидарност с борбата на героичните миньори и енергетици.

Първо, считаме за важно да изясним, че в основите си настоящата енергийна система е създадена през социализма (Народна Република България), изградена е от и следователно е притежание на целия български трудов народ. Никакви извинения с частни чуждестранни или български фирми/концесии или държавна собственост, управлявана в това или онова време от различните антинародни правителства, не променя факта, че енергетиката е изградена от българския народ и е следователно негово притежание. Това притежание може да се счита през последните 34 години само за временно отнето от народа, а възвръщането на енергетиката, както и на цялата икономика в народни ръце е въпрос на заменянето на капитализма с нова  социалистическа система. Убедени сме, че единственото работещо решение на проблема в дългосрочен план е постигане на социализъм. Но дори и в рамките на капитализма и на ЕС има примери на много по-отговорно поведение и защита на националните интереси –  Унгария (в ядрената енергетика) и Полша (въгледобива и централите на въглища). Това е безспорно доказателство, че основните политически партии в управлението на нашата страна осъществяват политика на ликвидиране на създадената при народната власт енергетик тъй като са водени от класовите интереси на западни господари на нашата буржоазия. Нашите олигарси са само посредници на чужди интереси и директно служат на крупния външен евро-американски (САЩ-ЕС) капитал. Българският компрадорски (обслужващ интересите на чуждите капиталистически монополи) така наречен „елит“ в днешно време посегна и премина към ликвидиране на поредния крупен обект на българската енергетиката – комплекса “Марица-Изток” и на по-малките, но регионално значими минно-производствени предприятия край град Перник и Бобов дол (област Кюстендил). Това тъмно противонародно дело е път към окончателното погребване на енергийната независимост на родината с катастрофални икономически и социални последствия за целия български народ.

Няколко хронологични факти от ликвидирането на ядрената и водноелекрическата система подчертават защо сегашното посегателството върху въгледобива и ТЕЦ-ете ще има катастрофални последици:

*Правителството на Костов подписа договори за спирането на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй и продажбата на Марица-Изток 1 и 3 на американски собственици.

*Правителството на Кобурготски продаде електропреносната и елекроразпределителна мрежа на чужди фирми.

* 2002-2006 година, под натиска чуждия капитал от ЕС  бяха затворени блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. Действието беше представено от управляващите “либерали и проевропейци” като входен билет на България за членство в ЕС. След спирането им протече дългогодишен демонтаж на блоковете за да се гарантира, че те никога повече няма да се ползват. Насилственото политическо спиране на тези мощности, без допитване до народа, нанесе щети за десетки милиарди левове (загубите за народа на годишна база са 1-2 млрд лева и това е валидно за следващите 20 години). Стотици висококвалифицирани и добре заплатени специалисти останаха без работа и напуснаха родината. ЕС подхвърли нищожни парични компенсации. Тези средства не покриват и малка част от огромните загуби и пропуснати ползи, а служат само за разходи по нарязване на оборудването за скрап (ликвидаторство).

*Правителството на Борисов спря изюграждането на АЕЦ Белене под натиска на САЩ.

* Март 2022 година, правителството на К. Петков и т.нар. Четворна коалиция допусна авария на току-що ремонтирания държавен ПАВЕЦ “Чаира”. Това е най-важният обект на енергетиката след АЕЦ “Козлодуй” и комплекса “Марица-Изток”. Заради аварията “Чаира” е спрян и вече година и половина не функционира. Нанесени са огромни материални загуби на народа, а предполагаемият нов ремонт поради сериозността на причинената авария възлиза на баснословна сума.

* Декември 2022 година, по искане на антинародната партия ГЕРБ и с подкрепата на всички “евроатлантически партии” в парламента, АЕЦ “Козлодуй” е задължен да изкупува ядрено гориво от американската компания “Уестингхаус Електрик”. Действието е оправдано с аргумента, че ще бъдат нанесени икономически щети на Руската федерация (доставчик на ядреното гориво и притежател на лицензите за енергоблоковете). Независимо, че в този момент управлява служебно “опозиционно” правителство, посочено от президента Р. Радев, решението е прокарано. От този момент нататък американска корпорация контролира АЕЦ “Козлодуй” – договорът е сключен за период от 10 години.

* Юни 2023 година, “Уестингхаус Електрик” получава договор за проучване и изграждане на 7-ми енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”. С този акт сегашното правителство на “некоалицията” ГЕРБ-ПП-ДБ-ДПС напрактика предоставя най-важният енергиен обект в ръцете на американския капитал. Аргументът за премахване на руската зависимост става входна виза за налагане на интересите на монополите на Запада (САЩ-ЕС). Народни средства ще бъдат използвани за обект, който по същество няма да се контролира от българската държава.

* 6 юли 2023 година, българският парламент с мнозинство на правителствените партии от “некоалицията” решава да продаде оборудването на АЕЦ “Белене” на Украйна. Ясно е, че държава, която е във война и е във финансов банкрут няма как да закупи каквото и да било скъпоструващо атомно оборудване. Целта е съвсем друга – САЩ и свързаните с тях корпорации да си подпечатат пълен контрол над българската атомна енергетика. Тази цел беше подпечатана на 11.10.2023 година с решение на Народното събрание, което обяви проекта “Белене” за закрит. Компрадорската българска върхушка извърши поредното престъпление за да е сигурна, че са обезпечени не интересите на българския народ, а финансовите и стратегическите интереси на чужди правителства и корпорации. Щетите са за милиарди български левове и са удар върху бъдещия енергиен и индустриален потенциал на България.

***

Посочените процеси на демонтаж и ликвидаторство превърнаха производството на ток от български въглища в най-важният стълб от българската енергетика. През последните години именно 5-6 на брой топлоелектрически централи, сред които водеща е държавната ТЕЦ “Марица-Изток 2” (най-голямата в България и на Балканите единична мощност на въглища), дават повече от 40% от произведената електроенергия. Българските лигнитни и кафяви въглища и тяхната експлоатация за производство на ток са единственият сигурен местен ресурс, който все още гарантира енергийната независимост на България. Доказаните запаси обезпечава използването им за следващите 40 или 50 години. Те са с най-ниска добивна себестойност, а разработената технология за ползването им още от времето на социализма е напълно ефективна и рентабилна. Основната част от тях – мини “Марица-Изток” са държавна собственост. През 2001 година правителството на Иван Костов изкуствено отдели два от трите ТЕЦ-а на комплекса за да гарантира печалбите и интересите на чужди американски компании. Българската държава финансово подпомага т.нар “американски” централи за сметка на държавните мини и “Марица-Изток 2”, с което се извършва подготовка за фалирането и приватизирането на държавния сектор.

Същите сили и процеси, които доведоха през годините до ликвидиране на потенциала на ядрената ни енергетика, са тези, които целят да ликвидират сега въглищната енергетика. ЕС и ЕК използват т.нар “зелена сделка” и квотите и търговията с емисии за разчистване на конкуренцията в полза на своите транснационални компании и техните печалби.

Целта е да се затворят държавните предприятия в сектора за сметка на:

  1. Възможността на дадените на концесия на американски компании ТЕЦ “Марица-Изток” 1 и 3, а също и “Брикел” да продължат стопанска дейност под една или друга форма. Така например, САЩ разглеждат възможността да вкарват в България свой втечнен газ, с който да обезпечат работата на ТЕЦ “Марица-Изток 3” под техен контрол.
  1. Отварянето на нов пазар за компании, изграждащи фотоволтаици, вятърни генератори, централи на биогорива, инсталации за акумулиране на енергия и т.н. Сегашното правителство лобира в тази насока именно за усвояване на средства от ЕС чрез т.нар. териториални планове за енергиен преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. Фактите са такива – правителството отказва да изтегли териториалните планове заради посочена от Брюксел компенсация в размер на 2.3 млрд. лева. Тази компенсация, подобно на дадената за закриването на АЕЦ “Козлодуй”, не може да покрие и нищожна част от загубите от закриването на комплекса “Марица-Изток”. Това ясно личи, ако се вземе предвид, че печалбата на ТЕЦ “Марица-Изток 2” само за 2022 година възлиза на 4 млрд. лева (от тях 2 млрд. лева са отмъкнати за т.нар. заплащане за парникови емисии).
  1. Превръщането на България от износител на електрическа енергия във вносител. Това ще доведе до нова социална бедност и обезлюдяване, като е сигурен признак, че България ще съществува и занапред под формата на слаборазвита и деиндустриализирана държава.
  1. “Екологичните” съображения са фалшив предлог, който хвърля прах в очите на хората и прикрива истинските цели. Няма екологични съображения, които трябва да изпълнява България при положение, че най-големите световни замърсители като САЩ и Китай са извън зелената сделка. Полша отказа да спре въглищните централи и осигури тяхната работа до 2049 година – сигурен признак, че няма “европейска солидарност”, а изнудване и налагане на решение само спрямо най-слабите и зависими държави-членки, каквато е България. Отделно от това, всички изследвания сочат, че използването например, на втечнен газ за производството на електроенергия води до повече емисии на парникови газове от изгарянето на въглища. Всички български електроцентрали  могат да се снабдят с допълнителни технологии за улавяне и депониране на въглероден оксид или други алтернативни решения. А мини “Марица-Изток” през цялото си съществуване рекултивират засегнатите терени в Тракия и ги превръщат отново в обработваеми площи. Същото не важи за т.нар. соларни паркове, които унищожават големи площи плодородна и обработваема земя. Не важи и за стотиците частни мини ВЕЦ-ове, които унищожиха десетки български реки без дейността им да е стопански оправдана /те произвеждат минимално количество електроенергия, но са привилегировани чрез високи изкупни цени на продукцията/.
  1. Обеднява и потискане на българския трудов народ. Социалните и обществени щети от ликвидаторските планове надминават т.нар. екологични щети от въглищните райони. Категорично не можем да приемем унищожаването на хиляди работни места, налаганата мизерия и пращането в емиграция с цел препитание като алтернатива на преследването на “зелено” бъдеще. България е доведена до икономически и демографски колапс. Затова предупреждаваме, че няма да приемем подготвените планове за затваряне на въглищните централи. Днешното проамериканско антинародно правителство е пряк продължител на ликвидаторските правителства от последните 34 години на капитализъм версия 2.0. Те целят унищожаване на мините и централите на “Марица-Изток” в полза на западните корпорации и българските им бизнес слуги.  Плановете са в близките 2 години да уволнят не по-малко от 4 хиляди миньори и няколко хиляди енергетици. Престъпната власт на десните антикомунистически партии предвижда до 2030 година да закрие комплексите в Перник, Бобов дол и голяма част от енергийните мощности на “Марица-Изток”. Тази мрачна перспектива засяга повече от 15 хиляди работници пряко и ще удари по икономическите и социалните права на над 100 000 български граждани в Югоизточна и Югозападна България. Правителството цели да закрие най-добре платените работни места в индустрията, които са наследство от социализма и днес поддържат станадарта на живот в Старозагорско по-висок от много други вече деиндустриализирани райони на България. Както се спомена, доказани запаси на въглища има за следващите 40 или 50 години, те са притежание на българския народ и само той и никой друг може да решава как те да се ползват.

Ние от Движение “23 септември” изцяло подкрепяме синдикалните и гражданските протести на работещите в комплекса “Марица-Изток” и районите на Перник и Бобов дол. Двуседмичните пътни блокади на АМ “Тракия”, Подбалканския път, Прохода на Републиката и АМ “Струма” са героична изява на работническото движение, което заслужава подкрепата на цялата работническа класа. Сегашната миньорска стачка по своята сила и продължителвност е без прецедент в най-новата ни история. Тя е сравнима единствено с героичната борба на медицинските сестри и болничния персонал отпреди 3 години.

Подкрепяме заявеното намерение на стачкуващите да преминат към ефективна стачка и спиране на производството на електроенергия. Намираме, че тази акция следва да бъде подкрепена и от работещите в АЕЦ “Козлодуй” – спирането на производството на електроенергия е средство за краен натиск към управляващите да приемат принудително справедливите работнически искания. Като комунистическа организация заявяваме, че настоящата важна битка води до израстване на идеята за класовата борба. В перспектива единственото решение е българската работническа класа да увеличи своята борба и да й придаде политическо измерение за установяване на социалистическа власт. Настоящата народна борба е част от световната съпротива на работниците от различни държави и ние с пълно право ще очакваме солидарност и подкрепа и от тях. Същата солидарност и подкрепа сме оказвали и винаги ще оказваме и на тях – борбата е обща, а окончателната алтернативата е само в свалянето на капитализма и заменянето му с народна демокрация и социализъм!

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ “МАРИЦА-ИЗТОК”! МИНИТЕ И ЗАВОДИТЕ СА НА НАРОДА!

РАБОТНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ, ДА СЕ ОБЕДИНИМ В БОРБАТА НА МИНЬОРИТЕ!

ПОБЕДА ЗА РАБОТНИЦИТЕ ДНЕС – И ПО НОВ ПЪТ КЪМ СОЦИАЛИЗМА УТРЕ!

Движение “23 септември”, Информационен отдел