Вълко Червенков – Годишнината от Ньой (27 ноември 1942 г.)

Понемчените глашатаи използват днес годишнината на Ньойския договор, за да плашат българите с един нов Ньой като резултат от разгрома на хитлеристка Германия.

Но годишнината на Ньойския договор е един добър повод, за да си припомни нашият народ още веднъж, че до Ньой България беше доведена от цар Фердинанд и от неговата управническа клика тъкмо затова, защото те привързаха България за колесницата на немските империалисти.

Съюзничеството с Германия през 1915-1918 година – ето кое докара българите до националната катастрофа в миналата война.

Мигар е забравил нашият народ това? Мигар не помнят нашите офицери и войници от онова време как немците, след като ограбиха страната ни, оставиха нашата армия да изнемогва на южния фронт под ударите на числено превъзхождащите сили на съглашенските войски? Мигар не немците ни тласнаха тогава да воюваме не само против Сърбия, но и против Румъния, против Англия, Франция, Русия, Гърция? Резултатът беше пълен погром. Мигар тогавашният главнокомандуващ генерал Жеков не донасяше в Министерския съвет през лятото на 1918 г., че „гладният стомах, голотията, загрижеността за вътрешното положение на страната и липсата на увереност, че нашите съюзници ще подкрепят честно нашите стремежи – ето кое прави армията апатична въпреки нейните предишни победи“? Нима в течение на цялата минала война немците не търгуваха с Македония и Тракия, обещавайки я подред ту на България, ту на Гърция? Нима не беше факт, че даже Южна Добруджа те не признаваха за българска, но водиха и подписаха договор с Румъния на 5. III. 1918 г. за предаването на Добруджа като владение на централните сили, без да счетат за нужно да изслушат даже българските правителствени делегати?

Кого ще залъгват сега понемчените глашатаи, като надигат шум и врява около Ньойския договор? Какво предлагат те днес на българския народ?

Те му предлагат отново немското съюзничество. Те го тикат на нова сметка в пожара на войната. И то в един момент, когато за всички започва да става ясно, че хитлеристка Германия стои сега пред своя неизбежен и пълен разгром.

Значи шумът със заплахите за един нов Ньой иде от тия, които тъкмо и копаят гроба на България! С Ньой се мъчат да плашат нашия народ тия, които продължават довелата до Ньой престъпна немска политика!

Да, днес българите трябва да си припомнят 150000 убити, няколко десетки хиляди вдовици и сираци, не по-малко инвалиди; разорената и ограбена, гладна и гола страна; стопанската разруха; националното унижение и позора на мирните договори; двата и половина милиарда левове репарации, откъсването на български територии, стотици хиляди бежанци – трябва да си припомнят всичко това, което донесе немското съюзничество в миналата война, всичкото това, което остана от шумните планове за „обединението на България” с помощта на братоубийствените войни и немските щикове, за да лъсне с още по-голяма сипа днешният злодейски план на понемчените управници да тикнат България в нова – тоя път още по-страшна катастрофа.

Заплахата на управниците с нов Ньой показва само, че нашият народ трябва да изтегли докрай уроците от миналото и да се освободи от катастрофаджиите преди да са успели те да доведат своите престъпления докрай.