Вълко Червенков – За студентите (30 юли 1942)

Значителна и отговорна е днес ролята на нашето студентство. И в миналото студентите са отразявали настроенията на широките слоеве от дребни и средни съществувания, като са вземали дейно участие в народната борба против личния режим на фердинандовщината, против реакцията, против последствията от националните катастрофи, против потъпкването на демократическите и конституционни свободи на народа.

Нашето студентство винаги е излъчвало от своята среда ентусиазирани, предани народни оратори, агитатори, пропагандисти и борци; служейки на народа, то е дало в миналото немалко жертви. И винаги грамадната част от него е била народна, вървяла е със свободолюбивите и напредничави български организации. Реакционните и фашистки елементи в нашето висше училище са съставлявали в него винаги едно злобно, но безпомощно малцинство.

Сега хитлеристките чомагаши на Богдан Филов правят големи усилия да фашизират нашето висше училище, да обсебят студентите, като ги поставят плътно под връшника на хитлеристкото мракобесие. Да се подценява опасността от това за нашата академическа младеж би било и глупаво, и вредно. Наопаки, народното студентство е длъжно да си даде ясна сметка за опасността и като издири и набележи всички възможни днес начини и средства, да усили борбата си против хитлеристката отрова в университета, против продажните агенти на чужденците.

Нашите свободолюбиви народни студенти и днес, въпреки всичко, са мнозинството в нашето висше училище. Техен пръв дълг е да носят високо знамето на борбата на Отечествения фронт за спасението на родината от въвличането й в разбойническата хитлеристка война против Русия. Те сега трябва да бъдат едни от първите глашатаи и апостоли на тая борба. Никой няма да спаси България от грабежа на немците, от позора на предателството, от клещите на царборисовската диктатура, от неминуемата гибел, ако тя сама не се спаси, ако нейните будни, прозорливи и предани синове и дъщери не повдигнат и не поведат народ и армия в бой срещу изменниците и катастрофаджиите на България. Студентите са тия, които имат именно призванието да бъдат в първите редове на освободителната борба. И те трябва да го изпълнят въпреки тежките и скъпи жертви, понеже по друг начин да се спаси България е невъзможно.

Само така днешното студентческо поколение ще се окаже достойно за борческите традиции на студентството у нас, за завещанията на най-добрите и най-големи родолюбци на България от миналото.

Студенти и студентки,

отминете с презрение мракобесническите лекции на немските и италиански бухали, които филовци устройват в университета през първата половина на месец август. Заемете вашето достойно място в първите редове на Отечествения фронт като апостоли, като организатори и знаменосци на освободителната и спасителна борба на нашия народ против въвличането на армията и страната в престъпната хитлеристка война, за сгромолясването на изменническото правителство, за свободна и независима България.

Сборник „Говори радиостанция „Христо Ботев““, т. ІІІ