ЕС е неравноправен съюз, който служи на експлоатацията, потисничеството и на война

Изборите за Европейски парламент отново се провеждат от тези, чиято власт все повече превръща “демокрацията” и “равноправието” в истински фарс. Тези избори се извършват в условията на ударна подготовка за империалистическа война, при скоростно превъоръжаване, военизация и репресии.

Работническата класа отвръща с омраза и отхвърляне на тази политика на реакционния ЕС и между тях зее непреодолима пропаст. Дълг на комунистите и революционерите в тази обстановка е организирането на справедливия гняв и отхвърлянето от страна на народите на ЕС. Заедно с това е нужно решително да бъдат смазани реформистките илюзии, които псевдолевите разпространяват за уж един възможен “различен” Европейски съюз.

“Европейското единство” е бойният зов на империалистите!

ЕС е империалистически съюз, той е средство за засилване на потисничеството и експлоатацията в условията на задълбочаващата се капиталистически криза. ЕС е инструмент в отчаяния опит на империалистите да преодолеят своята криза. Лозунгът “Обединена Европа” отново се превърна в мото на агресивната империалистическа война. Това е продължение на традицията на т.нар паневропейци от началото на ХХ век. “Европейското единство” – това значи поробване на народите от Южна и Източна Европа от страна на империалистическата върхушка. “Обединена Европа” беше бойният зов на Хитлерова Германия в тяхната открита кампания на жестокост и терор. Антифашистките сили, ръководени от СССР, нанесоха категорична победа над този проект. Предшествениците на днешния ЕС го изградиха като средство в полза на монополистичния капитал, като едно постоянно империалистическо обединение, което трябва да подсигури целите на извършваната експлоатация и потискането на работниците и народните маси, на подчиняването и ограбването на потиснатите народи и нации. Днес отново чуваме бойния зов за “Европейско единство” – това е зов за агресивна империалистическа война. Войната в Украйна е отваряне на нова страница в военнолюбивия курс на ЕС в условията на нарастващи противоречия между империалистическите сили, които стигат до непреодолими противоречия и са на път да разпалят нова световна война. В ЕС двете най-мощни империалистически сили – Германия и Франция възобновиха борбата помежду си за хегемония, а същевременно курсът към “Обединена Европа” бива все по-ясно подчинен на интересите на ръководните сили на империализма на САЩ. Подновеното превъоръжаване и военизация, особено в Източна Европа и на Балканите, са ясен признак за подготвянето на нови, предстоящи империалистически войни!

Интеграцията в ЕС – това е кампания за ограбване на трудовите маси!

В рамките на опитите да преодолеят световната капиталистическа криза и да предотвратят противоречията помежду си, империалистите от ЕС поставят фокус върху пълното подчиняване на Източна Европа и на Балканите. Ограбването и унищожението става в няколко направления едновременно – овладяване на природните ресурси, на работната сила и на финансовата система. ЕС и стоящите зад него европейски и американски капитали слагат ръка върху горските ресурси на Румъния, държат рудниците и извличат злато, мед и литий в Сърбия, България и Румъния и унищожават реките в Босна чрез мащабни хидроелектрически проекти. Милиони работниците от тези страни са пращани да работят в империалистическия Запад, а заедно с това още толкова милиони са извеждани от работническата класа чрез постоянна и все по-нарастваща безработица. Народните маси на Хърватия наскоро изпитаха отрицателния ефект от вкарването на държавата в еврозоната, докато ЕС гарантира усилване на своите позиции в подчиняването на тази страна. Хегемонията на Запада в ЕС е предвидена напълно да интегрира и по възможност максимално да подчини европейските държави на ръководството и плановете на империалистическите САЩ. За тази цел няма да бъдат пестени никакви средства. Показателен е примерът с България. Монополите на ЕС използваха т.нар “Зелена сделка” за да ограничат и напълно да овладеят произвоството и доставките на българската електроенергия. Заедно с това, в най-развитите империалистически държави, постоянният приток на емигранти и изнасянето на индустриалното производство се изпозват като повод за орязване на заплатите и за ограничаването на трудноизвоюваните през годините от работниците профсъюзни и политически права.

“Европейското единство” – това е превъоръжаване и военизация!

Днес обаче бойният вик за “европейско единство” се изразява най-вече в превъоръжаване, милитаризация и подстрекаване към война. През последните години ЕС и НАТО обединиха усилията си, за да проведат най-мащабните военни маневри в историята. Войната в Украйна се използва като претекст за уж “необходимото” превъоръжаване, интензифициране на военната индустрия, доставки на оръжие, по-тясно сътрудничество с НАТО и разширяване и задълбочаване на собствените военни проекти на ЕС. През януари 2023 г. е подписана френско-германска декларация, в която, наред с други неща, се договарят проекти за въоръжаване като бъдещата бойна въздушна система (“Future Combat Air System” – FCAS) с разходи от 500 млрд. евро или главната наземна бойна система (“Main Ground Combat System” – MGCS) с разходи от около 100 млрд. евро. Също така през януари Агенцията на ЕС за въоръженията обяви, че ще ускори разширяването на транспортния капацитет за военни мисии на ЕС на средни и дълги разстояния в рамките на програмата PESCO. През февруари се появи информация за увеличаване на военния фонд на ЕС, който беше въведен през 2021 г. под благозвучното име “Механизъм на ЕС за мир”. Планираните до 2027 г. 5,7 млрд. евро вече са почти изчерпани и предстои поетапно увеличение с 5,5 млрд. евро.

В допълнение към военното въоръжаване, нарастващата милитаризация на обществото също е подготовка за война от страна на управляващите. Това, което вече е изведено на ново ниво с политиката на коронарни мерки, се доразвива: Наблюдение, дисциплиниране и отнемане на основни демократични права. Това включва и развитието, при което в много страни от ЕС се забраняват стачни движения и се води борба с тях под претекст за извънредна ситуация, било то поради недостиг на доставки или съвсем открито под аргумента за война.

Набезите излизат далеч извън границите на ЕС. След като вече са изоставили приказката за “опазване на демокрацията” и “осигуряване на мира”, империалистите от ЕС вече открито призовават за “отбрана”, за “необходима война” срещу предполагаемите “врагове на демокрацията”. Избиването на палестинските маси не само се узаконява, но и активно се подкрепя от съюза на ЕС. Това се демонстрира не на последно място от съвместното политическо фундаментално споразумение за “осигуряване на морските пътища в Червено море и Аденския залив” чрез съвместни военни операции на ЕС. Антиимпериалистическата борба срещу ЕС не трябва да спира на външните граници на ЕС!

За да гарантират и стратегически насочат собствените си капиталистически интереси, управляващите империалисти от съюза на ЕС прокарват курс под хегемонията на американския империализъм. Буржоазията на по-малките и средните империалисти се подчинява, надявайки се да си осигури определени стратегически предимства, дори ако това води до краткосрочни и средносрочни загуби (например икономическите санкции срещу руския опонент). Империалистическата австрийска буржоазия печели повече от съюза с ЕС и отказа от някои суверенни права, отколкото вреди. Запазването и реализирането на пълни и някои суверенни права, като например неутралитета, са пречка за нея да прокара плановете си в рамките на хегемонията на ЕС и САЩ.

Потиснатите народи и нации на Балканите и в Източна Европа се поставят все по-настъпателно под контрола на империалистите от ЕС и САЩ в подготовка за предстоящите империалистически войни. В потиснатите страни от този регион предстои да бъдат премахнати някои, макар и фрагментарни, остатъци от национална независимост и суверенитет. Проевропейското правителство на България, което съществуваше доскоро, прокарваше политиката на ЕС с лост, въпреки очевидно широката съпротива на населението: Присъединяване към Еврозоната, военна подкрепа за Украйна, разрушаване на историческите антифашистки паметници на Червената армия, унищожаване на последното местно производство на енергия, като същевременно насърчаваше фашистките движения сред масите. Очевидно е, че днешната политика на ЕС означава мобилизиране на политически и икономически ресурси и резерви за несправедливата, империалистическа война!

Работническата класа и народните маси на България, както и на Австрия, обективно застават заедно срещу интересите на ЕС, както и на австрийския империализъм, който разширява сферата си на влияние главно в Източна Европа и на Балканите!

ЕС е неравноправен съюз, той служи единствено на експлоатацията, потисничеството, подчинението и все по-често на подпалването на война за пореден път. Той никога не е отговарял на политиката и характера си на съюз за “гарантиране на мира”. Напротив, ЕС се застъпва за империалистическа, несправедлива война. Ние се противопоставяме на потисничеството от страна на империализма, на отделните империалистически държави, на неговите военни пактове или съюзи, с пролетарската интернационалистическа позиция за правото на самоопределение на народите и нациите, както и за еманципацията на работническата класа и потиснатите!

Бойкотирайте изборите, борете се срещу плановете на ЕС!

В рамките на различните фракции на буржоазията в различните страни се наблюдават различни позиции по отношение на ЕС. Общото между тях обаче е, че всички те имат за необходима основа съюза на ЕС като такъв, в неговата цялостна същност. В много държави членки има постановки за предполагаема “дясна” и “лява” изборна алтернатива в рамките на ЕС. Това до известна степен е отражение на противоречията на различните фракции на капитала. В основната си част обаче то има за цел да замъгли и да създаде илюзии. То има за цел да отвлече вниманието от изцяло реакционния характер на съюза на ЕС, да увеличи участието на избирателите и привидно да легитимира реакционните планове (които са общи за всички фракции) – днес военният вик за “европейско единство”.

Масите обаче протестират и се борят срещу плановете на управляващите. Многобройните масови движения срещу политиките на управляващата класа по време на пандемията със сигурност отбелязаха връхната точка на изминалия период. То беше последвано от различни протести: в защита на или за постигане на неутралитет, срещу доставките на оръжие за Украйна, срещу базите на НАТО или съвсем наскоро голямото и продължително движение за солидарност с Палестина. В много моменти и аспекти вече се забелязва дълбокото отхвърляне на ЕС от страна на масите.

– Ние се обединяваме срещу съюза на ЕС с ясната перспектива, че ЕС трябва да бъде разбит. Използваме изборите, за да мобилизираме и организираме единната антиимпериалистическа борба в България и Австрия!

– Наясно сме, че ЕС няма да бъде разбит от една държава, нито ще падне от само себе си поради междуимпериалистическите противоречия.

– Активният бойкот на изборите трябва да послужи като спусък за обединението ни във всички борби и фронтове, които са насочени срещу плановете и политиките на съюза ЕС!

Да се борим срещу ЕС! За активен бойкот на изборите в ЕС!

Вън от армията на ЕС! Борба срещу въоръжаването на ЕС!

За правото на самоопределение на народите и нациите!

Да живее пролетарският интернационализъм!

Май 2024 г.

Движение “23 септември” – България

ADRV – Действие за демократичните права на народа – Австрия