Пред паметника на Съветската армия (стихотворение)

От светъл гранит,

изрит из недрата

на моята родна земя,

изваян от бронз и гранит,

високо в небето

издига се паметник светъл

в сърцето

на моята родна земя!

 

Не съм инженер,

но сам безпогрешно разбирам,

че не от гранит

и от бронз

този паметник бил е изваян.

Аз зная –

от камъни само не става,

ако няма признателност,

бронз и гранит,

и обич сърдечна! –

Това е състава

на бялата

каменна

Вечност!

 

Аз гледам във нея –

гранита мълчи!

В градината пеят –

гранита мълчи!

Дечица край мене се смеят –

гранита мълчи

и ми шепне…

 

Притварям очи

и виждам:

приижда колоната бойна –

безкрайна

и стройна

колона

бойци,

с червени звезди

по челата…

 

Колоната спря,

войник от колата

изскочи, усмихна се

и дигнал над нас автомата,

извика: „Ура!“

 

И страшната мъка

по всички убити,

и светлата радост,

преляла в душите,

изпъна гърдите

и викна с войника

безкрайно,

велико

„Ура-а-а!“…

 

И после – цветята

и песните

в светлата есен!

Наистина,

беше ли есен тогава!…

Не мога забрави! –

На всичките пролетни дни от полята

набрани цветята

постилаха славния път

на съветската бойна колона!

Наистина,

беше ли есен тогава!…

 

И после – в прегръдката топла –

през радостни вопли

сълзите,

които трептят,

отронени

по техните прашни пагони!…

 

И стрина Марина

с дете на ръцете –

в очите й нещо блести;

Семьонов Андрюша

погали детето

и каза:

-Не надо грустить.

Пой! Пой, мамаша!

 

Семьонов Андрюша

размаха за сбогом

над нас автомата,

остави завинаги тук свободата

и стъпил на свойта „Катюша“

догони

съветската бойна колона…

 

…Отварям очи

и виждам:

Съзиждана

с бронз

и гранит

и обич сърдечна,

пред мене светлее

могъщата

каменна

Вечност!

 

Изправили ръст

високо в небето,

там рамо до рамо стоят –

жената засмяна

с дете на ръцете,

която желае

детето й в мир да играе,

расте и се учи;

работникът, тръгнал на смяна,

който иска под мирни простори

да работи в мир,

за новия ден да се бори;

и снажен съветски войник

и „Шпагин“

издигнат

нагоре!

 

Михаил Маринов, 1956 г.