Никола Вапцаров – „Борбата е безмилостно жестока“

Борбата е безмилостно жестока.

Борбата както казват, е епична.

Аз паднах. Друг ще ме смени и…толкоз.

Какво тук значи някаква си личност!

 

Разстрел, и след разстрела – червей.

Това е толкоз просто и логично.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото те обичахме!

 

14 ч. – 23.VІІ.1942 г.