Нелегален позив на БКП от 22 юни 1941 година

Фашистка Германия наруши вероломно германо-съветския договор за ненападение и обяви хайдушка война на Съветския Съюз. След като смазаха с ботуша си по-голямата част от Европа и поробиха редица европейски народи, самозабравилите се кръвожадни   управници на Германия, верни агенти на едрия германски капитал, се нахвърлиха сега разбойнически върху великата страна на руските работници и селяни. Вмъкнал народа си против неговата воля в една безкрайна и безизходна война за господство над Европа и света, докарал го до формен глад и мизерия, Хитлер не може да гледа спокойно как страната на свободния труд гради в мир благоденствието и мощта на съветските народи и печели със своята миролюбива политика и с грандиозното си социалистическо строителство симпатиите на трудещите се и угнетените от целия свят. Изпаднал в положението на човек, който не знае какво върши, Хитлер се хвърли в една безумна авантюра, в която неминуемо ще си счупи главата.

В новата война, която ще раздруса издъно Европа, симпатиите на българския народ са изцяло и безрезервно на страната на братските народи на СССР. Българският народ изпита вече на собствения си гръб господството на германските фашисти. Германците се разпореждат в нашата страна като в собствена мушия. Те ограбват на безценица произведенията на българската земя и докараха страната до формен глад. Те турят ръка върху търговията, индустрията, минните богатства и системно превръщат нашата страна в колония. При съдействието на българското правителство, което се е поставило изцяло в служба на Германия, те се готвят да използват нашата страна и кръвта на българския народ за позорна братоубийствена война против братския руски народ, пролял толкова скъпа кръв за нашето освобождение. С отвратителна лъжлива пропаганда във вестниците и по радиото, прибягвайки до най-безсрамни заблуди и измислици, правителството се опитва да подготви почвата за една такава война.

Своята позорна противосъветска и противобългарска политика хитлеровите агенти в България се мъчат да оправдаят е лъжливите обещания на Хитлер за „велика България”. Вероломното нарушение на германо-съветския договор за приятелство и ненападение е още едно доказателство за това, колко струват хитлеровите обещания и уверения. Не обединение и не „велика България” може да очаква българският народ от войната на фашистките разбойници и потисници, а поробване и пълно унищожение.

Войната, която фашизмът наложи на СССР, ще бъде тежка и кръвопролитна. Заложил всичко на карта, Хитлер ще пусне в ход цялата огромна машина на германския милитаризъм и всичката мощ на германската военна индустрия. Но всички негови усилия ще се натъкнат на решителната съкрушителна съпротива на съветския народ, решен да смаже дръзкия враг и да победи. Като един човек 200-милионният съветски народ, съветските работници, селяни, интелигенция, ръководени от славната Болшевишка партия и др. Сталин, се нареждат зад своята Червена армия, флота, авиация и те ще счупят мръсните ръце, които посягат върху свещената съветска родина.

Историята не познава по-империалистическа, по-разбойническа и контрареволюционна война от тая, която фашизмът поде против СССР. И обратно, няма по-справедлива и по-прогресивна война от тая, която съветският народ води против фашисткото нашествие и от изхода на която ще зависят съдбините на всички народи. Такава справедлива война не може да няма симпатиите и да не бъде подкрепяна от всичко честно и прогресивно в света. Съветските работници и селяни водят тази война не само за себе си, за своята свобода, за своето бъдеще, но за свободата и бъдещето на всички угнетени от омразния фашизъм народи, за свободата и бъдещето на трудещите се и потиснатите от всички страни. Не току-така трудещите се и потиснатите от целия свят считат Съветския Съюз – страната на победоносния социализъм – за свое собствено отечество. И те не само ще изразят симпатиите си към Съветския Съюз, но ще подкрепят с всички сили неговата борба.

Как ще се развият събитията и как ще се очертаят борещите се сили в близко време, ще има да видим. Обаче ние можем още сега със сигурност да кажем, че що се касае до народите и в самата Германия, и във всички воюващи страни, и в страните, поробени от кървавия фашизъм, всички те отправят днес пълни и безрезервни симпатии към Съветския Съюз и сигурно е, че тази сила, която не се покрива с официалните правителствени фирми, ще съумее да хвърли и своята тежест във везните на крайната победа, която не може да бъде друга освен победа на Съветския Съюз, на социализма!

Българският народ, който в огромното си болшинство храни безкрайна любов към братския съветски народ и свързва с него всичките свои надежди за по-добро бъдеще, не ще остане назад и в това отношение. Той не ще остави да бъде заблуден в лъжливата пропаганда на фашисткото мракобесие. Пред него стои колосалната задача да не допусне по никакъв начин използването на своята земя и на своята войска за разбойническите цели на германския фашизъм. Пред него стои задачата да подпомогне с каквото може съветския народ в тежката му борба.

Български народе, нащрек!

Решават се съдбините на Европа, твоите собствени съдбини. От изхода на грандиозната борба зависи: ще се радваш ли ти на дългоочакваната свобода, или ще се превърнеш в работен добитък, в роб на омразния фашизъм.

Работници, селяни, интелигенти, български граждани!

Не вярвайте на лъжливата пропаганда на кръволоците-фашисти и техните български агенти!

Не се доверявайте на днешното правителство, което е свързало безвъзвратно съдбата си с тая на германския фашизъм и което вече подготвя почвата да вплете и българския народ в тая война, защото за правителството няма друг изход и защото то е жалка играчка в ръцете на германските фашисти.

Бъдете бдителни и се противопоставяйте всячески и най-енергично срещу мерките, които правителството ще предприеме, за да ни вкара във войната или да постави нашата страна в услуга на фашистките разбойници.

Нито едно зърно българска пшеница, нито едно късче български хляб на германските  фашисти и обирачи. Нито един българин в тяхна услуга!

Проклет ще бъде и ще поеме грамадна отговорност, историческа и лична, всеки, който иска да насили българския народ да вдигне ръка срещу своите съветски братя.

Всички на поста си!

22 юни 1941 г.

ОТ РАБОТНИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Прочети, препиши и разпространявай!