Вълко Червенков – „Към празника на братята Кирил и Методий“

Към празника на братята Кирил и Методий

„В историята на всичките почти европейски народи – писа Христо Ботев преди шестдесет и седем години – се срещат такива личности, на които деятелността е имала общочовешки характер, и затова, по своето всемирно значение,заслужава почит и уважение от страна на всеки един човек, който не е дотолкова безсъвестен, за да каже: „Аз изпълних длъжността си към отечеството, което ме е родило, и не дължа вече нищо на човечеството, което ми е дало средства да живея.“

Така започва статията си, написана в чест на апостолите на славянската писменост – братята Кирил и Методий – великият български патриот и народен водач – Христо Ботев.

Днес, когато изменници и подли души, които за зла чест управляват и позорят земята на Христо Ботев и вървят ведно със заклетите душмани на славянството, кощунстват с паметта на Кирил и Методий и се гаврят с нашата славянска писменост и книга, ние припомняме Ботевите думи:

„И в историята на нашия потъпкан и поробен днес народ се срещат страници, в които българският гений е записал такива важни и знаменити събития, които ни дават право да се гордеем, че и ние сме внесли някога си нещо в историята на общочовешкия напредък, и които, разбира се, трябва да възбуждат почит и уважение не само в душата на нашето младо поколение, но и на всеки честен, искрен и признателен славянин.“

Да можеше Ботев да види и да чуе как филовци сега се целуват с хитлеристките сатрапи, на гнусните байраци на които е написано като девиз изтреблението на славяните! Да можеше Ботев да види и да чуе чудовищните зверства на германските палачи в Югославия, в Чехословакия, в Полша, в Белорусия, в Украйна, воплите и страданията на славянските народи, с душителите на които филовци се прегръщат!

Ботевите унищожителни думи срещу някогашните предшественици на филовци – потурнаците чорбаджии – в еднаква степен се отнасят и до техните сегашни потомци – германските мекерета.

„У нас на тоя ден – писа Христо Ботев за народните предатели – четат слова и речи, разказват за заслугите и деятелността на светите мъже, предъвкват и кълчевят историческите и съвременните истини, играят „народни“ игри, пеят „народни“ песни, пият, ядат и се веселят; а в това също време пред тежките и безчовечни страдания на народа дигат тостове за здравето на тирана, за дългоденствието на робството и за щастието на глупците. На тоя свещен и тържествен за нас празник вие ще чуете да реват: „Да живее робът! Да живее нашият милостив тиранин! Да живеят пиявиците на народа! Да живее нашата всеобща подлост!“

Какъв срам и присмех за паметта на ония, които така пламенно и искрено са обичали човечеството и които така енергически и самоотвержено са работили за ползата и за свободата на своя народ!“

И Ботев гневно се провиква: „О, хамелеони, хамелеони! Де е българският Нарушевич, за да падне пред вас на колене и да извика: „Волы, ослы и всякий скот, хвалите господа!“

Ние можем днес с пълно право да повторим думите на Ботев. Тия думи “хитлеристките агенти и псалмопевци щателно заобикалят в деня на Кирил и Методий, както заобикалят цялото дело и примера на Христо Ботев.

Но живи са у нас ботевските потомци. Жив и безсмъртен е ботевският дух.

И като Ботев ние казваме: Денят на Кирил и Методий скоро ще бъде празник на нашата свобода!

21 май 1942 г.

Сб.  „Говори радиостанция „Христо Ботев“, т. II.

***

За Кирил и Методий

Кой не знае, че братята Кирил и Методий цял живот са се борили срещу немщината и срещу немското духовенство? Кой не знае, че Кирил и Методий цял живот са били преследвани и мъчени от немците? Кой не знае, че Залцбургските немски архиепископи и немските епископи от Пасау са предали Методий под съд, че са го били и хвърлили в тъмница, дето той е пролежал две години и половина?

Кой не знае за зулумлъците на немския епископ Виних срещу Кирил и Методиевите ученици, които са били от него „мъчени безчеловечно, на едни разграбили къщята, други влачели голи по тръне, а при това те били хора престарели“, както предават летописците.

Кой не знае, че Кирил и Методиевите ученици са били изгонени от Моравия именно от немците?

Кой не знае, че славянската писменост и култура е възникнала и се е развила във вековна жестока борба с немците?

Това е всеизвестен исторически факт,

И толкова по-велико е негодуванието срещу кощунството на тия, които днес лицемерно произнасят имената на братята апостоли на славянството и в това също време се прегръщат и целуват с най-кървавите душмани на Кирил и Методий и на всички славянски народи – с германските хитлеристи.

Днешните официални „празненства“ за Кирил и Методий и за българската книга са една безподобна гавра над славянските чувства на нашия народ.

Презрение към изменниците на Кирил и Методиевото дело!

За истинско народно честване на тяхната памет, като усилим стократно борбата за освобождението на България от хитлеристката зависимост и понемчената пасмина от родоотстъпници – тая непорината отвратителна гангрена върху снагата на България!

22 май 1942 г.

Сб.  „Говори радиостанция   „Христо Ботев“, т. II.

***

Вчерашният празник у нас

Вчерашните официални кощунства над паметта на славянските апостоли Кирил и Методий се отличаваха с определено „скромните“ си размери, с явния стремеж на правителството да не придава на празника онова значение, което то самото му придаваше, да кажем, миналата година.

Както се научаваме от най-достоверно място, германската легация в София е обърнала вниманието на Филов, че не е желателно много да се шуми за Кирил и Методий, паметта на които празнуват и почитат всички славяни. И че ако изобщо не може никак да не се говори за Кирил и Методий, то, доколкото се говори, да се изтъква, че те са били само българи и че нямат нищо общо със славянството, че славянството не е съществувало и не съществува…

Тия именно указания на германската легация вчера правителствените оратори, писачи, радиоговорптели и прокарваха…

Презрени хамелеони и търгаши със светините на българския род, даже когато кощунствате, Бекерле ви не отпуща намордниците.

Скоро нашият народ свободно ще чества паметта на Кирил и Методий – славянските просветители.

25 май 1942 г.

Сб.   „Говори радиостанция  „Христо Ботев“, т. II.