Марк Твен – „Ние сме англосаксонци“

Ние сме англосаксонци. Миналата зима на банкета в клуба, който се нарича „Във всички краища на света”, председателстващият, запасен висш военен, провъзгласи с гръмлив глас и с голямо въодушевление: „Ние принадлежим към англосаксонската раса, а когато на англосаксонеца нещо му е потребно, той просто отива и го взима”.

Това изявление предизвика нестихващи аплодисменти. На банкета присъстваха не по-малко от седемдесет и пет цивилни и двадесет и пет офицера от армията и флотата. Минаха две минути, докато гостите престанат да изказват възторга си по повод на тази величествена декларация. Сам вдъхновеният пророк, който я изригна из черния си дроб или из червата, или из хранопровода си – не знам точно къде я е държал, – стоеше в това време сияещ и светещ в щастлива усмивка и излъчващ блаженство из всяка пора на своя организъм.

Преведена на прост английски език, тази декларация звучи така: „Ние, англичаните и американците – сме крадци, разбойници и пирати, с което се и гордеем”.

И измежду всички англичани и американци, които бяха свидетели на тази декларация, не се намери нито един, който да има смелостта да каже, че го е срам, че е англосаксонец, че го е срам за цивилизованото човечество, щом то търпи англосаксонците, които са негов позор.

1906 г.

ЗА АВТОРА: Марк Твен (1835 – 1910 г.) е е американски писател, журналист и хуморист. Най-известен е със своя роман „Приключенията на Том Сойер“ и неговото продължение „Приключенията на Хъкълбери Фин“. Смятан е за най-големия американски хуморист на своето време и дори за „баща на американската литература“. Марк Твен остава до края на живота си критик и разобличител на американския империализъм.