Димитър Полянов – „Прощаване с Георги Димитров“ (стихотворение)

Не, Георги Димитров не умира!

Той никога не ще умре –

догде от Рила Искърът извира,

догде се пени Черното море!

 

От век на век потомства ще прославят

на нашия Димитров паметта

и все по-светла те ще я предават

с възторжения химн на младостта.

 

В Балкана буря снежна ли засвири,

трептят ли нощем звездни висоти –

по фабрики, заводи, язовири

сърцето на Димитров ще тупти.

 

И тъй, Димитров вечно ще живее

във своя борчески любим народ

ведно със въплътената идея

за слънчевий Димитровски възход

 

10 юли 1949 г.