Де е Ботев, де е Левски, де е Сандо Стамболийски? (българска народна песен)

Стар бел дядо стадо пасе

горе във Пирина,

стадото му кротко пасе

трева детелина.

Стар бел дядо огън кладе,

нещо му е домъчняло,

па извади меден кавал,

па засвири и запея

песен тъжна, жаловита,

все за старите войводи.

Кавал свири и говори:

„Де е Ботев, де е Левски,

де е Сандо Стамболийски?

Васил Левски обесили,

Стамболийски убили!

Стани, стани, Стамболийски,

стани, стани, та да видиш –

земята ти в кръв обляна

и със сълзи оросена!

Дружбашите ги избиха,

знамената изгориха,

много майки зачерниха,

много къщи запустяха…“